Nabízíme Vám

Vaše pozice: Deskové-hry.eu » Bajbadolův hrad

Bajbadolův hrad

Podklady pro výrobu

Bajbadolův hrad

 • Karty pro hru Bajbadolův hrad - podklady pro tisk (rar, 16 MB)
  Archiv obsahuje 6 png souborů pro tisk na papír formátu A4. Doporučujeme karton hmotnosti 250 g/m2, z jedné strany bílý matný, z druhé šedý, lesklý tzv. chromolux. Za poskytnutí těchto kvalitních podkladů děkuji uživateli s nickem kadlo4.

Pravidla pro hru Bajbadolův hrad

Není horšího zloducha než je zlý černokněžník Bajbadol. Chodí po světě, a kde může, tam uškodí. Jeho síla je ukrytá v čarodějné knize kouzel. Kdo ji však chce získat, musí překonat mnohá nebezpečí. Najít cestu až k čarodějné knize je i cílem hry.

Návod ke hře:

Rozstříhané karty důkladně promíchejte a rozestavte je obrázkem dolů, nejlépe do tvaru obdélníku o šířce devíti karet. Kartu se zobrazením knihy položte jako jedinou lícem vzhůru doprostřed třetí řady od konce. Hráči umístí své figurky na opačnou stranu mimo vlastní hrací plán. Figurky si vystřihněte dle návodu. Do hradu vstoupíte otočením první zvolené karty.

Herní materiál:
Karta Počet ks
Chodba - průběžná 16
Chodba - křižovatka X 11
Chodba - křižovatka T 18
Chodba - zatáčka 16
Kniha kouzel 1
Kat 6
Trpaslík 3
Věčná pochodeň 9
Lahev s jedem 9
Vítězný meč 9
Netopýr 10
Had 10
Pavouk 10
Celkem 128

Význam jednotlivých karet

 1. Chodby — do každé chodby můžete vstoupit a vystoupit z ní ve směru, který karta dovoluje. Při budování cesty lze chodbu natočit libovolným směrem. Po jejím umístění není možné jí dále otáčet.
 2. Překážky — čarodějovi pomocníci (had, pavouk, netopýr) mají za úkol zkomplikovat Váš postup k cíli. Tyto pomocníky lze obejít nebo je překonat tím, že najdete zbraň, která pomocníka zničí. Na tuto kartu lze vstoupit pouze tehdy, je-li překryta příslušnou zbraní. Vstup a výstup je možný svisle nebo vodorovně — ne však úhlopříčně.
 3. Zbraně – slouží k překonání čarodějových pomocníků: vítězný meč — na hada, věčná pochodeň — na netopýra, láhev s jedem — na pavouka. Záměna není možná. Pokud zbraně objevíte v průběhu hry, můžete je použít na již objevené čarodějovi pomocníky kdekoliv anebo je vraťte zpět obrázkem dolů. Jestliže jste nepřekonali překážku, není možné na tyto karty vstoupit.
 4. Trpaslík — karta, kterou si můžete při objevení ponechat a použít jí kdykoliv na překonání kterékoliv překážky. Každého trpaslíka je možné použít pouze jedenkrát.
 5. Kat — nejtěžší překážka, kterou překoná pouze trpaslík. Jestli jej objevíte při budování a nepoužijete okamžitě trpaslíka, musíte se vrátit na začátek hradu. Při hledání nebo blokování tuto schopnost ztrácí a plní jen funkci překážky.
 6. Kniha kouzel — slouží jako cíl hry. Kdo jí získá, stává se vítězem. Přemůže Bajbadola a odebere mu čarovnou moc.

Způsoby tahů

 1. Pohyb — postup o jednu kartu po již otevřených cestách či překonaných překážkách, a to jak svých, tak i jiných hráčů.
 2. Budování — při budování cesty obracíte obrázkem vzhůru kartu, která je nejblíže ve směru Vašeho postupu. Obrácené karty již zůstávají otevřené mimo zbraní (viz. bod A3). Obrácenou kartu nemusíte využít ke svému postupu, ale pak musíte počkat s dalším tahem na příští kolo.
 3. Překonání propadliště — jestliže stojíte před propadlištěm, vložíte do něj vhodnou nalezenou kartu.
 4. Překonání překážky — nalezenou zbraň nebo trpaslíka položíte na překážku.
 5. Hledání — tento tah je možný pouze tehdy, brání-li Vám v postupu překážka nebo propadliště (volné místo po již vybrané kartě).   Pak hledáte v dosud neobrácených kartách vhodnou na jejich překonání. Pokud Vám nalezená karta nevyhovuje, vracíte jí zpět obrázkem dolů.
  Výjimečně jí můžete použít na omezení pohybu protihráče, pokud stojí před propadlištěm. Soupeř dále pokračuje, jakoby kartu do propadliště vložil sám. Zbraněmi se blokovat nesmí. Propadliště bez soupeře blokovat nesmíte.

Doplňková pravidla

 1. Na jedné kartě smí stát pouze jeden hráč.
 2. V každém tahu můžete otevřít pouze jednu kartu.

HEZKOU ZÁBAVU PŘEJÍ AUTOŘI
NEBIJTE SVÉ DĚTI – RADĚJI SI S NIMI ZAHRAJTE!
ILUSTROVAL PETR KLÍMA
VYDALI A VYTLAČILI TLAČIARNE SNP, Š. P., MARTIN
PRE SPROSTREDKOVATELSKÚ SLUŽBU SIVÁČEK, SPOLOČENSKÉ HRY,
900 31 STUPAVA, RŮŽOVÁ 1002/8