Nabízíme Vám

Vaše pozice: Deskové-hry.eu » Bitva na moři

Bitva na moři

Bitva na moři

Logická hra pro 2 hráče od 8 let.

Příslušenství hry

Pravidla hry

Zahájení hry:

Hru zahajuje losem zvolený hráč. Na začátku hry je všech 10 lodí (5 + 5) na políčkách v přístavech, které odpovídají jejich barvě. Každý hráč má k dispozici 5 tahů, tzn. posun o 5 políček, kterýmkoliv směrem ve svislé a vodorovné rovině. Během jednoho tahu není možné měnit směr pohybu! Není přitom podstatné, táhne-li hráč např. o 5 políček jednou lodí nebo např. 5 loďmi o 1 políčko, příp. 1 lodí o 3 políčka a 2 loďmi o 1 políčko. Hráči se v táhnutí pravidelně střídají. Všechny tahy se musí uplatnit!

Cíl hry:

Cílem je zničit nepřátelské loďstvo nebo dobýt soupeřův přístav.

Bitva:

Lod' je zničena a vyřazena z další hry tehdy, je-li obklíčena 2 soupeřovými plavidly. Ke zničení lodě je zapotřebí dostat 2 lodě na políčka, která přiléhají k políčku, na němž nepřátelská loď stojí. Přitom nestačí, aby se obě lodě (políčka) dotýkaly pouze rohy (úhlopříčně) — alespoň 1 z lodí se musí dotýkat těsně (tzn. čelo na čelo, bok na bok ap.).
To znamená obklíčení soupeřovy lodi některým z níže uvedených způsobů:

Obklíčení - správně

avšak nikoli takto

Obklíčení - chybně

Vyřazená loď se položí na bok a ponechá na políčku, kde byla zničena.

Vlajková loď:

Loď číslo 1 je vlajkovou lodí celé flotily.
Při jejím zničení přichází hráč o 1 tah a nadále může disponovat pouze čtyřmi tahy (posunem o 4 políčka). Dostane-li se vlajková loď do soupeřova přístavu (na číslicemi označená políčka) a není-li příštím tahem soupeře zničena, hra končí vítězstvím majitele této vlajkové lodi.

Konec hry:

Mimo výše uvedený případ vítězí v námořní bitvě ten, kdo zničí soupeři alespoň 4 lodě včetně vlajkové (poslední lodi se ponechává svoboda).

Vítězí rovněž hráč, který znemožní soupeři zablokováním jeho lodí jakkoli táhnout, tzn. využít všech možných tahů (viz pat v šachu).

 

Vyrábí © TOFA SEMILY, Tisk VČT 10, Pardubice