Nabízíme Vám

Vaše pozice: Deskové-hry.eu » Bitva o hrad Cimburk

Bitva o hrad Cimburk

Pravidla společenské hry Bitva o hrad Cimburk

Erb Cimburk

Hra obsahuje:

 • 100 hracích figurek
 • 2 hrací kostky
 • 1 herní plán
 • 1 pravidla ke hře
 • 20 žlutých žetonů
 • 4 náhradní figurky

Trocha historie:

Hrad Cimburk leží na jihu Moravy, nedaleko od města Koryčany. Byl založen někdy ve 14. století. Během dalších let prožil dramatické chvilky. Dnes už je ze slavného hradu jen zřícenina a nikdo pořádně neví, jak vlastně Cimburk vypadal. Náš hrad, o který budete bojovat, není sice přesnou kopií originálu, ale z větší části se mu podobá.

Cíl hry:

Před Vámi leží herní plán a 100 figurek. Z toho 40 obránců (žluté barvy) a 60 útočníků (červené barvy). Cílem útočícího hráče je pomocí hracích figurek rozestavět armádu kolem hradu, zaútočit na hrad a zneškodnit Barona.

Obránce má za úkol rozestavit figurky na hradě tak, aby mohli čelit všem útokům protihráče a porazit útočníkovo vojsko. Obránce nemusí zneškodnit nepřátelského vojevůdce, ale postačí, když obránce zničí útočníkovi tolik figurek, aby útočník neměl dost vojáků na dobytí hradu. Pokud se dostanete do rozporu, jestli má útočník ještě dostatek vojska na dobití hradu či nikoliv, je útočník povinen útočit až do úplného rozhodnutí boje.

Herní plán:

Základem herního plánu je opevněný hrad (oranžová hradba), jeho věže, střílny (žlutá políčka), přístupová cesta, brány a okolní terén. Na každém herním políčku je číslo, které určuje výšku tohoto bodu. Nejvyšší body mají číslo 5. Označují kopce a hradní věže. Body označené čísly 1 a 2 označují naopak nejnižší místa herního plánu. Důležitost těchto čísel spočívá v rozlišení pohybu a útoku figurek do kopce, s kopce a po rovině. Hodnoty políček mají vliv na délku pohybu vojska a jeho dostřelu.

Hrací figurky:

Každá strana má pět druhů figurek. Některé z nich mají oba hráči stejné, některé jsou odlišné. Každá z nich má však svůj význam, proto se podíváme na každou figurku trochu blíž:

 • Baron - je postava, o kterou jde v této hře především. Patří mezi nejlepší střelce a jeho pohyb má také velké možnosti. Obránce si na něj musí dávat velký pozor, protože jakmile o něj přijde, hra končí ve prospěch útočníka.
 • Dělostřelec - tvoří nejdůležitější složku obou hráčů pro svůj velký dostřel. Jeho pohyb je sice značně omezený, ale i tak vám bude dělostřelectvo hodně užitečné.
 • Žoldnéř - tvoří základní kámen obou armád. Nemají sice velký dostřel, ani dostup, ale jsou nebezpeční velkým počtem.
 • Hradní stráž - je pro obránce velmi důležitá hlavně pro velký dostřel. Tyto vojáky si také dobře hlídejte, protože jsou dobrou obranou proti nepřátelským dělům.
 • Gardová pěchota - je obdobou hradní stráže a útočník ji ocení nejen pro svůj dostřel, ale také pro dobrý dostup.
 • Střelec - je velmi dobrou zbraní pro obránce a nebezpečnou silou pro útočníka. Je vhodné stavět střelce na důležitá místa, protože mohou soupeře ničit i na větší vzdálenost.
 • Jízda - má ze všech figurek nejlepší pohybové vlastnosti a útočník ji může využít především při rychlých útocích na důležitá místa.
 • Vojevůdce - je velitelem útočících sil a podobně jako baron má dobré pohybové vlastnosti a velký dostřel, ale útočník si na něj musí dávat pozor, protože jakmile o něj přijde, prohrál celou bitvu.

Rozestavění figurek:

Obránce může své figurky rozestavět do hradu a maximálně dvě políčka libovolným směrem od hradu. Je vhodné postavit dělostřelce a střelce na místa věží a střílen.
Útočník své figurky staví minimálně ve vzdálenosti 3 políčka od hradu každým směrem. Je vhodné rozestavět dělostřelce na okolní kopce.

Jako první položí útočník šest figurek na herní plán. Poté položí obránce čtyři figurky na herní plán. Takto střídavě rozloží všechny figurky oba hráči.

Pohyb figurek:

Figurky se pohybují po herním plánu vodorovným nebo svislým směrem, případně kombinovaně. Nesmí se pohybovat šikmým směrem. Druh pohybu rozlišujeme na pohyb do kopce (přesun jednotky z políčka s nižším číslem na políčko označené číslem vyšším), po rovině (přesun jednotky po polích stejných číselných hodnot) a z kopce (přesun jednotky z políčka s vyšším číslem na políčko označené číslem nižším). Každá figurka se může posunovat o jiný počet políček. Délku pohybu figurky určíte z této tabulky:

  Druh figurky Do kopce Po rovině Z kopce
Obránce: Baron 4 4 4
Dělostřelec 1 1 1
Střelec 3 3 3
Žoldnéř 2 2 3
Hradní stráž 3 3 4
Útočník: Vojevůdce 4 4 4
Dělostřelec 1 1 2
Gardová pěchota 3 4 4
Žoldnéř 3 3 3
Jízda 4 5 5

Dostřel figurek:

Obdobně jako při pohybu figurek i dostřel figurek je ovlivněn terénem. Dostřel každé figurky zjistíte z následující tabulky:

  Druh figurky Do kopce Po rovině Z kopce
Obránce: Baron 4 4 4
Dělostřelec 5 5 5
Střelec 3 4 4
Žoldnéř 2 3 3
Hradní stráž 3 3 4
Útočník: Vojevůdce 4 4 4
Dělostřelec 5 5 5
Gardová pěchota 4 4 4
Žoldnéř 2 3 3
Jízda 1 3 2

Průběh hry:

Jako první je na řadě útočící hráč. Má k dispozici 5 tahů. Po vyčerpání tahů útočníka (hráči nemusí využít všechny tahy), pokračuje obránce, který má 4 tahy. Takto se střídají po celou dobu hry. Za jeden tah je považován jak pohyb figurky, tak i útok figurky.

Libovolná figurka může v jednom kole využít pouze jeden tah (tzn. figurka buď střílí nebo se pohybuje). Každý hráč si po rozestavení figurek vezme jednu hrací kostku. Hráč, který bude útočit si zvolí, zda bude útočit se sudými čísly (2, 4, 6), nebo s lichými čísly (1, 3, 5). Na obránce zůstane druhá varianta. Zvolená čísla nelze v průběhu hry měnit.

Průběh útoku:

Jestliže chcete zaútočit na nepřátelskou figurku, musíte se k ní přiblížit na vzdálenost dostřelu dané figurky (určíte z tabulky). Potom oznámíte protihráči útok. Oznámíte mu, kterou figurkou útočíte a figurku, která je cílem vašeho útoku. Poté hodíte kostkou. Jestliže padne jedno z čísel, které jste si vybrali (sudé nebo liché číslo), zasáhli jste nepřátelskou figurku a vyřadíte ji ze hry. Pokud nehodíte jedno z vámi vybraných čísel, pokračuje se dál ve hře.

Rozbití hradeb:

Útočník, k tomu, aby vnikl do hradu, musí rozbít hradby (označené oranžovými čtverečky). Jediné místo, kterým může projít bez předchozího rozbití je brána, ke které vede přístupová cesta. Hradby se dají zničit pouze dělostřelci, a to následovně. Dělostřelce postavíte na vzdálenost, ze které dostřelí za hradbu hradu. Ohlásíte útok a zaútočíte na figurku těsně za hradbou nebo na volné místo těsně za hradbou (tedy jen na hradbu). Pokud je hod kostkou úspěšný, položí útočník žlutý žeton na místo, na které útočil. Pokud útočník střílí dále za hradbu, zasáhne pouze figurku, na kterou střílel, ale hradby nerozbije. Žlutý žeton značí prostřelenou část hradby. Tímto místem mohou projít všechny figurky jak obránce, tak útočníka. Do doby, než se probourá hradba, nesmí žádná figurka hradbou projít. Útočníci navíc kromě dělostřelců nesmí přes hradbu střílet. Obránce může přes hradbu střílet dělostřelectvem. Všechny ostatní figurky obránce mohou střílet přes hradbu jen pokud stojí na polích označující střílny (žlutá políčka). V místech, ve kterých je hradba rozbita mohou střílet všechny jednotky podle svého dostřelu.

Strategie útoku:

Snažte se své vojsko rozestavět tak, abyste mohli zaútočit na strategická místa hradu, jakými jsou především brána a střílny. Nejprve odstraňte dělostřelci hradby a figurky těsně za hradbami a snažte se co nejrychleji proniknout vojskem k Baronovi, kterého musíte zasáhnout. Vyplatí se podnikat krátké útoky jízdou k rychlejšímu dobití dělostřelectva obránce. Budete mít sice velké ztráty, ale jiný (pomalejší) způsob boje vede ke strategickým přesunům vojsk a hra se komplikuje. Jestliže máte ale raději hru napínavější, útočte pomalu a s rozvahou, neboť trpělivost přináší růže. Ve vašem případě může přinést vítězství.

Strategie obrany:

Do střílen a k bráně postavte figurky z velkým dostřelem (střelce a hradní stráž). Dělostřelce rozestavte na věže (políčka uvnitř hradu označené číslem pět), abyste využili rozsah jejich dostřelu na všechny strany a zároveň je chránili od bojů těsné u hradeb. Těmito jednotkami zničíte velkou část útočníkova vojska. Snažte se především odstranit útočníkovo dělostřelectvo a pak hlavně chraňte Barona od nepřátelských nájezdů. Útočník se postupně vyčerpá a ztratí hodně vojska. Pak se můžete pokusit zničit vojevůdce, nebo počkat, až se útočník zcela vyčerpá a nebude už mít dostatek vojska k dalším útokům, což je pro vás také vítězstvím.

Závěr:

Protože je tato hra složitější, je nutné důkladně si přečíst pravidla. Správnou bojovou náladu objevíte až po několika hrách, ve kterých přijdete na výhodnou strategii. Určitě vás tato hra zaujme a budete ji hrát s nasazením a chuti po vítězství. Mnoho úspěchů ve hře přeje firma ALCOR.