Nabízíme Vám

Vaše pozice: Deskové-hry.eu » Cech zlodějů

Cech zlodějů

Cech zlodějů Cech zlodějů je dynamická karetní hra, která vás naplno vtáhne do děje a kde si nikdo nemůže být jistý výsledkem až do konce hry. Přejeme dobrý úsudek, brilantní strategii a hlavně hodně štěstí, bez kterého se žádný zloděj neobejde.

 • Hra pro: 3-9 hráčů
 • Věk: 8-99
 • Délka hry: 10-30 minut

Hra obsahuje:

 • 1 bodovou kostku
 • 50 karet
 • 120 žlutých žetonů (zlatých)
 • návod

Pravidla pro hru Cech zlodějů

Cíl hry

Cílem hry je čestným i nečestným způsobem získat co největší počet „zlatých" a současně připravit o všechno své kumpány.

PRAVIDLA HRY PRO 6-9 HRÁČŮ

Příprava hry

Před každou hrou obdrží všichni hráči 3 karty a 13 žlutých žetonů (zlatých). Zbytek karet se položí do středu stolu jako zásobní balíček. Hodem kostky si hráči určí, kdo začne. Ten hráč, který hodí největší počet bodů, začíná hru.

Průběh hry

Rozložení karet V každém kole začíná hráč svoji hru nákupem karet. Ze zásobního balíčku si může koupit jednu i více karet, za které zaplatí svými zlatými. První karta stojí jeden zlatý, pokud chce hráč více karet, je to vždy dražší, viz. tabulka:

Zlaté za nákup karet vytvářejí bank vedle zásobního balíčku. Ten je na začátku hry prázdný. Pokud je na kartě uvedeno „odstranit" zlaté, znamená to umístit je do banku. Po nakoupení karet se hráč vydá na lup.

Hod kostkou - hráč hází během jedné hry kostkou dvakrát.

První hod určuje, kolik zlatých se mu podaří v tomto kole uloupit. Pokud na tento hod nereaguje žádný soupeř, hází hráč podruhé.

Druhý hod určuje, kdo bude v tomto tahu oloupen. Počet hozených bodů je vzdálenost protihráče, který má být oloupen. Hráč který je na tahu si sám určí, zda bude počítat od sebe doleva a nebo doprava.

Příklad: Hodí-li hráč v prvním hodu 5 bodů a v druhém 4 body, znamená to, že může uloupit 5 zlatých čtvrtému protihráči po své levici nebo po pravici.

Nevyvedený lup - pokud hráč hodí stejný počet bodů, jako je hráčů, vyjde kruh na něj samotného. Zloděj má smůlu a dnes nic neuloupí.

Hráč vždy musí soupeři odebrat takový počet zlatých, který odpovídá počtu bodů po prvním hodu. Pokud protihráč už nevlastní potřebný počet zlatých, musí se lupič spokojit s těmi, které u něj nalezne. Navíc musí lupič zaplatit pokutu Cechu zlodějů - jeden zlatý za to, že oloupil nemajetného. Jakmile odevzdá zlatý do banku nastává konec hry.

Kdy a jak hrát kartami (výnosy karet)

Většinu karet mohou hráči zahrát kdykoli po prvním nebo druhém hodu kostkou bez ohledu na to, zda jsou právě na řadě. Některé karty může hráč zahrát pouze ve svém kole nebo jako reakci na právě zahranou událost. Případná omezení jsou uvedena přímo na kartě. Např.: Chci zahrát kartu „Špatná informace", která mění výsledek hodu kostkou. Musím ji tedy zahrát ihned po hodu, který chci ovlivnit. Jestliže chci ovlivnit první hod a protihráč stačí hodit kostkou podruhé, může tato karta ovlivnit pouze hod druhý.

Karta může být použita pouze jednou. Po zahrání je přesunuta do odkládacího balíčku. Výjimkou je karta Černého Petra.

Pokud nastane situace, kdy chce více hráčů vynést kartu, pak jako první hraje hráč, který je na tahu. Poté co proběhnou případné reakce na tento výnos, může svou kartu zahrát další hráč.

Další pravidlo Cechu zlodějů

Zloděj nikdy nesmí připravit sám sebe o poslední zlatý, například nákupem karty (karet).

Další tah

Pokud hráč, který je na tahu, odehraje své kolo, pokračuje ve hře hráč po jeho levici. Nakoupí si karty a odehraje svoji hru.

Varianta hry pro 5 hráčů

Pokud padne hráči při druhém hodu 6 bodů, hází ještě jednou.

Varianta hry pro 4 hráče

Pokud padnou hráči při druhém hodu 1 nebo 2 body, je oloupen hráč po levici. 3 nebo 4 body je oloupen hráč naproti a 5 nebo 6 bodů, hráč po pravici.

Varianta hry pro 3 hráče

Hru hráči začínají s 20 zlatými. Při hodu určujícím kdo bude oloupen, je liché číslo soupeř vlevo a sudé číslo soupeř vpravo.

Taktické poznámky

 • Kartu „Špatné informace" lze po druhém hodu zahrát až poté, kdy hrající hráč určí, kdo má být okraden.
 • Karty „Alarm" a „Trezor" lze hrát pouze na sebe.
 • Pokud má hráč kartu „Černý Petr" a zároveň je ve vazbě, nemůže přijít o dva zlaté (nemá začátek svého kola). O zlaté přijde až v kole následujícím.
 • Kolo začíná nákupem karet. Nelze tedy zahrát např. „Drzost" a až poté si karty nakoupit. Nemusíte samozřejmě nakoupit kartu žádnou.

Hra končí ve chvíli, kdy některý z hráčů přijde o poslední zlatý. Lze pouze reagovat na právě probíhající událost, ale nelze již hrát žádné jiné karty. Vítězem se stává hráč s největším počtem zlatých. Při shodě zlatých, vítězí hráč s větším počtem karet.

Zveřejněno s laskavým souhlasem DinoToys s. r. o. (www.dinotoys.cz)