Nabízíme Vám

Vaše pozice: Deskové-hry.eu » Cestujeme po hradech a zámcích - retro

Cestujeme po hradech a zámcích - retro

Cestujeme po hradech a zámcích Hra je určena pro 2—4 hráče, z nichž jeden si musí vzít na starost tzv. státní pokladnu — to znamená výplatu a příjem peněz podle tohoto návodu, výdej výherních vkladních knížek, průmyslového zboží, dopravních prostředků a kartiček (obrázků) jednotlivých hradů a zámků.

Hra obsahuje:

 • jednu hrací plochu,
 • 4 pěší  figurky,  4  motorky,  4 auta,
 • 6 vrhacích kostek,
 • 48 kartiček hradů a zámků
  (z toho 16 kartiček hradů a zámků českých — 4 druhy po 4 vyhotoveních
  16 kartiček  hradů  a zámků  moravských — 4 druhy po 4 vyhotoveních
  16 kartiček hradů a zámků slovenských — 4 druhy po 4 vyhotoveních
 • 4 kartičky stanu, 4 kartičky fotoaparátu,
 • 12 kartiček  „Služby",  12 kartiček „Sportka",
 • 12 kartiček „VVK"  (3 ks á 200,— Kčs, 9 ks á 100,— Kčs)
 • 20 mincí á 100,— Kčs, 20 mincí á 50,— Kčs,
 • 20 mincí  á  25,—  Kčs.   20  mincí á 10,— Kčs,
 • 20 mincí   á  5,—   Kčs.

Účelem této hry je cestováním po republice navštívit 12 různých hradů a zámků, poznat jejich historii a přitom se naučit hospodařit danými prostředky.

Cílem hry je získání kartiček všech hradů a zámků (celkem 12, od každé ze tří barev po 4 kusech)  — každá  kartička s obrázkem jiného hradu.

Hráč může hru ukončit i tehdy, když získá kartičky alespoň 10 hradů a zámků, přičemž mu smí chybět od dvou barev nejvýše po 1 kuse.

Takto však ukončuje hru pouze v tom případě, pokládá-li to pro sebe za výhodné. V případě, že se během hry nepodaří získat alespoň 10 různých kartiček, končí hra tehdy, když jsou všechny obrázky hradů a zámků vydány.

Vyhrává ten hráč, kterému zůstane nejvíc peněz, i když nemá všechny kartičky hradů a zámků.

Hráč může vlastnit některou kartičku vícekrát, v případě, že vícekrát vstoupil na příslušné políčko hrací plochy a zaplatil za obrázek.

Tyto nadbytečné kartičky (mohou být nejvýše 4 ks) může na konci hry vyměňovat se svými spoluhráči tak, aby dosáhl co možná největšího počtu hodnocených obrázků hradů a zámků. Nevyměněné nadbytečné kartičky se na konci hry nezapočítávají.

Všechny získané kartičky musí být viditelně rozloženy pro kontrolu ostatních hráčů. Za každou chybějící kartičku (do celkového počtu 12 různých obrázků hradů a zámků) se na konci hry, po provedených výměnách, odpočítá od zbylé hotovosti po 100,— Kčs.

Pravidla hry:

1. Před zahájením hry se umístí na políčka „Služby" a „Sportka*4 příslušné lístky lícovou
stranou navrch. Rovněž se umístí lístky s emblémem stanu a fotoaparátu.
Každý hráč obdrží do začátku hry částku 760,— Kčs (4x100, 4x50, 4x25, 1x10, 4x5 v dřevěných mincích.
Hra začíná z políčka „Praha" a pokračuje směrem na „Ostravu".

2. V každém městě, které hráč navštíví (Praha, Ostrava, Banská Štiavnica, Bratislava,
Liberec), je půjčovna průmyslového zboží, dopravních prostředků a státní spořitelna.
Zde si může hráč vypůjčit fotoaparát, stan, nebo dopravní prostředek. Může si též založit výherní vkladní knížku, zaplatí-li částku podle příslušné výše vkladu.
Další cestu potom podniká jíž podle toho, buď motorkou nebo autem,   eventuálně si nechá původní figurku jako pěší.
Půjčovné:

 • fotoaparát = 60,— Kčs
 • stan = 40,— Kčs
 • motorka = 200,— Kčs
 • auto = 400,— Kčs

3. Hráč má tedy možnost cestovat pěšky (hází jednou kostkou), motorkou (hází 1 až 2
kostkami) nebo autem (hází 1 až 5 kostkami).
Hráč cestující motorkou nebo autem může tedy rychlost měnit podle výhodnosti.
Pouze při vstupu na políčko „Stop" hází se až k políčku „Trosky" jen jednou kostkou.
Hráč se však může této špatné silnici vyhnout a pokračovat normální rychlostí při použití převozu za příslušný poplatek 10,— Kčs. Musí se však rozhodnout ještě před vržením kostek.

4. Vstoupí-li hráč na políčko hradu nebo zámku a chce-li získat příslušnou kartičku, musí zaplatil 10,— Kčs za prohlídku a 5,— Kčs za obrázek  (má-li   vypůjčen   fotoaparát, za obrázek neplatí). Má-li již příslušnou kartičku a nechce-li další   na pozdější   výměnu, neplatí nic.

5. Vstoupí-li hráč na políčko „Sportka" nebo „Služby", otočí vrchní lístek hromádky, provede příkaz na něm napsaný a položí pak lístek pod ostatní lístky této hromádky.

6. Vlastní-li hráč VVK může vyhrát 10 % vkladu, když vstoupí na políčko VVK. Je-li jeho výherní vkladní knížka stejné barvy jako políčko, na které vstoupil, vyhrává 50 % vkladu. Státní spořitelna tyto částky ihned proplácí. Vklad VVK se na konci hry počítá jako hotovost.

7. Vstoupí-li hráč na políčko „Hotel" a chce-li ušetřit za nocleh, může se vrátit zpět na
nejbližší autocamping, což jej přijde levněji.
Jinak za hotel zaplatí:

 • motorka = 25,— Kčs
 • auto = 40,— Kčs

8. Vstoupí-li hráč na políčko Autocamping, zaplatí příslušnou částku podle vlastní vybavenosti:

 • s vlastním stanem:
  • pěší = 5,— Kčs
  • motorka = 10,— Kčs
  • auto = 15,— Kčs
 • bez vlastního stanu 2x tolik.

9. Vstoupí-li pěší na políčko „Autobus" může zaplatit Kčs 5,— a příští tah házet 3 kostkami, je-li to pro něj výhodnější.

10. Vstoupí-li hráč na políčko „Benzín" a je-li motorizován, zaplatí za benzin

 • motorka = 5,— Kčs
 • auto = 10,— Kčs

11. Vstoupí-li motoristé na políčko „30 km" zaplatí pokutu 10,— Kčs za rychlou jízdu.

12. Za každý průjezd Prahou obdrží hráč 20,— Kčs. Zůstane-li stát na políčku „Praha" obdrží 50,— Kčs. Zůstane-li stát na políčku „Chmel", nebo „Žně" obdrží za výpomoc při brigádě 50,— Kčs.

13. Veškeré poplatky je nutno platit hotově. Nemá-li li hráč na zaplacení, vrátí nejprve VVK za plnou hodnotu a dále vypůjčené předměty, za něž obdrží pouze 50 % původní hodnoty. Vrátí-li však hráč vypůjčené předměty, dopravní prostředky v předpokladu peněžní tísně v některém městě (při vstupu na políčko města) obdrží 75 % jejich hodnoty. Zůstanou-li mu vypůjčené předměty na konci hry — neproplácí se.

 

ZÁVOD ČESKOSLOVENSKÉ HUDEBNÍ NÁSTROJE n. p.
TOFA ALBRECHTICE V JIZERSKÝCH HORÁCH

 

Za poskytnutí pravidel mnohokrát děkuji Šárce Bojanovské.