Nabízíme Vám

Vaše pozice: Deskové-hry.eu » Člověče napij se!

Člověče napij se!

Člověče napij se!Společenská desková hra pro 2-4 hráče.

Pravidla hry Člověče napij se!

Každý z vás jistě zná, nebo si aspoň dovede představit známou situaci, kdy je pozdní večer, nebo spíš hluboká noc, a tmavou krajinou kráčí či potácí se, někdy i plazí, z hospody opilý člověk. Možná se mu ani nechce, a třeba by ještě rád chvíli poseděl, ale musí už domů. Má to namířeno do svého domku, kde na něj už netrpělivě čeká manželka, častokrát s válečkem v ruce. Cesta z hospody domů, která se ve dne a za střízlivého stavu zdá krátká, téměř co by kamenem dohodil, bývá v noci velmi dlouhá, vedená oklikami a plná nejrůznějších nástrah a překvapení s často nečekanými konci.

Na motivu této situace je založena i tato hra. Je určena pro 2 až 4 hráče, z nichž každý má k dispozici 4 figurky příslušné barvy. Tyto umísťuje na počátku hry (i v průběhu, pokud je některá vyhozena) do své hospody (příjemný pocit mít někdy svou vlastní hospodu, že?). Hospoda je objekt vně herního plánu, kde jsou figurky umístěny do tvaru čtverce. Začíná hráč, který pravidla nejméně pochopil, případně rozhodne los (nejvyšší hod kostkou).

Na začátku každé hry se všichni hráči napijí.

Opustit hospodu může figurka pouze po řádném hození šestky na hrací kostce. Hráč hází vždy nejvýše 3x, dokud mu nepadne šestka a pokud nemá jinou figurku ve hře a nemůže postupovat ani v domečku. Figurku nasazuje na své stanoviště. To je příslušné barevné políčko u své hospody. Není povinností nasazovat figurku, pokud má hráč jiné ve hře (upozornění! figurka není ve hře pokud je 1) v hospodě, 2) v domečku (postupovat ale může), 3) na záchytce, v bažině či v lese (vysvětlení později)). Počet bodů, případně jejich součet (při hodu šestkou se hází vždy ještě jednou) může libovolně rozdělit mezi jiné figurky ve hře, případně šestkou osvobodit ty, co v ní nejsou. Přičemž součet lze rozdělit pouze na jednotlivé bodové hodnoty, co na kostce padly. Nelze například při hodu 6 a následně 3 (součet 9) jednou figurkou postoupit 5 polí a druhou 4. Může pouze buď jednou 6 a druhou 3 a obráceně. Nebo taky jen jednou postoupit o 9 polí (v tomto případě ale odpadá možnost použít zkratky na cestě (vysvětlení později), i kdyby se na rozcestí figurka například při 6 nebo 3 pozastavila. Při celkovém součtu 9 zkratku míjí a nevstupuje na ni). Stejná situace nastává i při vyhazování (respektive nevyhazování spoluhráčovy figurky. Při 6 ani 3 se nevyhazuje. Součtem 9 ji míjí. Totéž platí i při nasazování do hry. Je-li spoluhráčova figurka na vašem startovišti a vy nasadíte a následně postoupíte například 2 pole, nevyhazujete ji.

Jakmile je tedy figurka nasazena do hry, postupuje (podle počtu bodů při hodu kostkou) pravotočivě po směru pohybu hodinových ručiček herním plánem směrem do svého domku (objekt uvnitř herního plánu, v němž budou figurky postupně umísťovány do nejzazších míst ve tvaru "L").

Na cestě může vaše figurka pochopitelně vstoupit na pole se spoluhráčovou figurkou. V takovém případě ji ze hry vyhazujete a vracíte do její hospody. Stejný osud samozřejmě může postihnout i vás.

Do domku figurka zahýbá přes políčko označené barevnou šipkou (pole před stanovištěm) u příslušné hospody. Stejným způsobem postupují i ostatní figurky. V domečku se už figurky nesmějí přeskakovat! Vždy je třeba ostatními postoupit dozadu tak, aby další měly volný průchod. Do domku může figurka postoupit pouze na příslušný zbývající počet bodů, co padne na kostce. Pokud například figurce chybějí 4 pole, do domku nemůže postupovat, i kdyby padla 6 a následně 4. Tudíž po šestce netřeba (pokud se jedná o poslední figurku) ani znovu házet.

Hráč, který má všechny své figurky nejdřív v domečku, vyhrává. Ostatní si na jeho počest připijí a ocení jeho nesporné kvality.

Nyní k vlastní cestě, kterou musí figurka absolvovat. Na trase je několik polí s různými symboly, která poskytují výhody i nevýhody a kterými se hráči musí řídit. Dalším zajímavým jevem na cestě je taky figurka "Láhev", karty s nejrůznějšími úkoly a zkratky. Vše ale postupně.

1) ZKRATKY

Kromě základního herního plánu jsou na cestě čtyři příčné a jedna hlavní, centrální zkratka. To je takzvaná „Černá stezka". Díky ní si hráč zkracuje celou polovinu cesty, ale taky může skončit na záchytce, v bažině či v lese. Na Černé stezce je obousměrný provoz, takže zde může dojít k čelnímu střetu dvou figurek. Po jejím opuštění pokračuje figurka opět pravotočivým směrem. Na každou zkratku může figurka pouze přes políčko "Rozcestí". Na toto políčko musí nejprve příslušným počtem bodů na kostce vstoupit a zůstat zde stát! Pak teprve v některém z následujících kol může na zkratku zabočit. V ostatních případech, jak už bylo řečeno, zkratku míjí a postupuje rovně po základním herním plánu. Další velkou výhodou zkratky je, že na ní ve většině případů bývá figurka ušetřena útoků spoluhráčů z karet. Zároveň však i ona se podobných akcí nezúčastňuje.

2) POLE OZNAČENÉ SYMBOLY

ROZCESTÍ
Hráč, který figurkou vstoupil na políčko označené tímto symbolem si může vybrat, kterým ze dvou směrů, jenž určují šipky, bude v příštím kole pokračovat. Většinou zřejmě zvolí směr na zkratku, pokud ovšem nepostupuje do nejbližšího domečku. To by vstupem na ni musel celou cestu opakovat znovu.

ODBOČKA
Hráč vstupující svou figurkou na toto pole nemá na výběr. Příští směr postupu figurky je — jednoznačně určen šipkou, i kdyby se už vracela ze záchytky, bažiny či lesa a vstoupila opět na toto pole. To je právě úskalí zdánlivě výhodné Černé stezky.

ZÁCHYTKA
Dostal jsi se na záchytku! Hráč, který vstoupil na toto pole má problémy. Měl je vlastně už předtím, když vstoupil na pole s odbočkou, která ho tam poslala. Nejprve se totiž figurka na záchytku musí dostat příslušným počtem bodů na hrací kostce. To znamená 4, nebo postupně 3 a příštím kolem 1 a podobně. Při hodu kostkou, kdy je počet bodů vyšší, než počet políček zbývajících na záchytku, nemůže tato figurka postupovat. Musí, přestože je ve hře, vyčkávat. Jakmile je tedy na záchytce, není zcela ztracena, je pouze blokována. Do hry se může vrátit pouze hodem šestky na hrací kostce a dalším následujícím hodem, určující její postup (stejně jako nasazení figurky z hospody). Po opuštění záchytky figurka postupuje zpět, nejprve na Černou stezku (smůla je, když opět vstoupí na políčko s odbočkou), kde pokračuje původním směrem, jakým na ni vstoupila a potom na základní herní plán. Pokud hráče na záchytku pošle karta, postupuje z ní pak po Černé stezce kratší cestou směrem do svého domečku.

BAŽINA
Zapadl jsi do bažiny!

LES
Zabloudil jsi v lese! Obě políčka Bažina i Les mají naprosto stejnou funkci jako záchytka.
Figurku tam taky nejprve posílá odbočka na Černé stezce, potom se tam musí příslušným počtem bodů na kostce dostat, odtud pak šestkou osvobodit a postupovat příslušným směrem zpět do hry. Zde je ovšem ještě jedno úskalí v podobě políčka Rozcestí, které se i při zpáteční cestě z bažin či lesa musí plně respektovat, to znamená, že při vstupu na něj musí figurka zpět do lesa či do bažiny, ale může si vybrat kam.

Upozornění. Pokud je figurka na záchytce, v bažině či v lese, není to figurka ve hře! Nemá-li hráč kromě ní žádnou jinou na cestě, osvobozuje ji šestkou a hází (stejně jako při nasazování z hospody) kostkou nejvýše 3x. Taktéž nemůže v tomto případě hrát lahví (její funkce bude vysvětlena později).

KARTA
Vezmi si kartu! Nedílnou součástí této hry je i balíček 32 karet, které je třeba nastříhat. Ty se vždy na začátku každé hry zamíchají a položí obrázkem dolů. Hráč, vstupující svou figurkou na pole s tímto označením, si vezme vrchní kartu, podle ní se zařídí a vrátí ji pak dospodu mezi ostatní. Na kartách jsou popsány a vyobrazeny nejrůznější úkoly, které figurka, respektive hráč, musí vykonat. Většina karet je výhodných, takže se vyplatí riskovat a pokud je možnost, na políčko s kartou vstoupit. Jsou zde však i karty nevýhodné, neutrální a jedna prázdná, bez obrázku. Tam je ponechán prostor vaší fantazii. Můžete si na ni, s patřičnou dávkou zdravé zlomyslnosti, popsat a vyobrazit úkol dle vlastního uvážení. Pokud není stanoveno jinak, plní úkol ta figurka, která na kartu vstoupila. Jak už bylo řečeno postupy, návraty, dohánění, vyhazování a zařazování se týkají, až na drobné výjimky, pouze figurek na základním herním plánu. Ne tedy těch, co jsou na zkratkách. Karta s jakýmkoliv postupem směrem vpřed určuje, na kolik polí může hráč postupovat do svého domečku, respektive na váleček (jelikož se jedná o výhodnou kartu a cílem každého hráče je dostat se do domku a neobíhat znovu kolo). Pokud toto číslo přesahuje příslušný počet zbývajících políček do domku, figurka nikam nepostupuje, ale stojí. Toto neplatí při dohánění a vyhazování spoluhráče. Karta s imunitou proti vyhození zaručuje na 4 kola ochranu i proti následujícím dalším kartám určující tvé vyhození i vracení do hospody. Během hry se stane, že na políčko s kartou vstoupí hráč svou figurkou, i když není zrovna na řadě (pokud je mu nabídnuto vyhození, nebo výměna pozice od spoluhráče a podobně). V tomto případě si také bere kartu mimo pořadí. Upozornění pro puntičkáře: Spoluhráčem se rozumí figurka odlišných barev než tvá, takže kartou s vyhozením spoluhráče pochopitelně nevyhazuješ svoji.

VÁLEČEK
Dostal jsi válečkem! Pole s tímto označením se už nenachází na hlavní cestě, ale má ho každý hráč umístěno těsně před domečkem a na postupu do něj tudíž musí přes toto pole přejít a někdy na něj i vstoupit. Člověk, kterého představuje figurka, v tomto případě narazil na číhající manželku s válečkem (hráč-žena si musí představit manžela s válečkem). Dostal ránu a v nastalém zmatku utíká nejkratší cestou zpět do své hospody. Známá a nepříjemná situace, jak v životě, tak i v této hře. Figurku teď, po nasazení šestkou, čeká celá cesta znovu. Válečku se tedy každý hráč snaží, pokud to jde, vyhnout.

3) FIGURKA "LÁHEV"

Další zajímavou a nezbytnou součástí této hry je i figurka "Láhev". Je jediná a pohybuje se po herním plánu, stejně jako ostatní figurky, počtem bodů na hrací kostce pravotočivým směrem. Na začátku hry se umístí jedno políčko za první figurku nasazenou do hry. Větší význam láhev nemá, slouží jenom k vyhození spoluhráče, přesto ji všichni, zvláště při vhodné spolupráci více hráčů k likvidaci některé figurky směřující do domku, s oblibou používají. Láhev je k dispozici všem hráčům, pokud mají alespoň jednu svou figurku ve hře! Když se tedy hráč rozhodne hrát lahví, musí tuto skutečnost zřetelně oznámit před hodem kostkou! Tím taky odpadá možnost hrát toto kolo vlastní figurkou. Pokud tedy láhev, stejně jako jakákoliv jiná figurka, vstoupí na pole s jinou figurkou, pochopitelně ji vyhazuje a vrací do příslušné hospody. Nastane-li opačná situace, kdy hráč svou figurkou vstoupí na pole s lahví, tuto nikam nevyhazuje, pouze ji odsunuje jedno pole za svou figurku. Ojediněle může nastat i situace, že na tomto políčku je nějaká další figurka. Láhev ji v tomto případě pochopitelně taky vyhazuje. Láhev se pohybuje pouze po základním herním plánu. Nepoužívá tedy zkratky, i když vstoupí na pole s rozcestím. Taktéž je imunní vůči kartám.

4) KDY SE MUSÍ HRÁČ NAPÍT

Na závěr se tedy dostáváme k samé podstatě hry. Hráči se v jejím průběhu pochopitelně mohou napít kdykoliv chtějí, ale podle přísných mezinárodních pravidel jsou situace, kdy není na výběr.

Hráč se tedy musí napít v těchto případech:

  • Je-li jeho figurka vyhozena kterýmkoliv spoluhráčem
  • Při střetu s lahví, to když je vyhozen lahví, nebo on odsunul za sebe láhev
  • Při jakémkoliv návratu své figurky zpět do hospody
  • Pokud shodí kostku na zem
  • Za zbytečné zdržování a neopodstatněné přemýšlení
  • Pokud švindluje
  • Pokud se rozčiluje
  • Když mu to ukládá karta
  • Všichni hráči se taky napijí na počest toho spoluhráče, který svou figurkou vstoupil do domečku. Ten se napít nemusí.

Hráč se nemusí napít hned, ale nejpozději však než na něj dojde znovu řada. Pokud hodí kostkou dřív, než splní své dluhy, je jeho hod neplatný a musí se nyní napít třikrát: za švindlování, zdržování a vlastní napití. Množství, které hráč vypije je libovolné (pokud ovšem karta "Dopij sklenici" nestanoví jinak) a záleží jen na něm a na jeho stavu. Spoluhráči, myslící na jeho dobro, mu mohou větší či menší dávky pouze doporučovat.

5) ZÁVĚR

Předložili jsme vám tedy kompletní a podrobný návod ke hře, který vypracoval kolektiv špičkových odborníků (častokrát jsme měli pěknou špičku). Možná, že v něm naleznete nějaké vady a nedostatky. Věřte, že návod není žádná sbírka zákonů a každý, komu nebude vyhovovat, si jej může po dohodě s ostatními před začátkem hry přizpůsobit podle svých představ. Jakékoliv podnětné návrhy, připomínky a vylepšení k této hře z vaší strany rádi uvítáme. Hodně štěstí ve hře i po ní vám přeje kolektiv autorů.

UPOZORNĚNÍ: v současné době již existuje rozšířená, vylepšená a upravená verze pro 2–8 hráčů „Člověče, napij se! 2". Žádejte u svých prodejců.