Nabízíme Vám

Vaše pozice: Deskové-hry.eu » Dej sem mozek!

Dej sem mozek!

Pravidla hry Dej sem mozek!

Dej sem mozek!Nemrtví v bistru pro 3–8 hráčů.

Vítejte u Freddieho, v bistru zatracených. Ty a tví přátelé pracujete v tomto prokletém podniku ode dne, co jste vstali z hrobu, a jediný skutečný rozdíl mezi touhle prací a tím být doopravdy mrtvý je, že pod zemí byla lepší pracovní doba.

Shodou okolností máš ty a tví spolupracovníci pouze jeden společný mozek. Proto je trochu obtížné splnit některé povinnosti. Některé.

Takže:

Máš plné ruce práce a až s ní budeš hotov, můžeš jít domů. Ale nebude to snadné, pravděpodobně budeš potřebovat mozek.

Jak začít:

Zamíchejte karty (dražební dohromady s úkolovými) a rozdejte každému hráči 7 karet (nebo 6, pokud hraje sedm nebo osm hráčů). Položte balíček zbylých karet na nějaké vhodné místo a vedle nich udělejte prostor pro odhazované karty. Jestliže během hry vyberete všechny karty z balíčku, zamíchejte odhozené karty a dejte je na místo, ale naposled odhozenou kartu nechtě na místě. Po rozdání rozdávající upustí mozek a začne dražení.

Dražení:

Když někdo upustí mozek, každý hráč popořadě může buď zahrát nejvyšší kartu, nebo pasovat. Ten, kdo zahrál nejvyšší kartu, si pak vezme mozek a je na tahu. První kolo dražení začíná u rozdávajícího. Další začínají u toho, kdo upustil mozek.

Vlastní hra:

Ten, kdo získal v dražbě mozek, je na tahu. Hra potom postupuje po směru hodinových ručiček až do okamžiku, kdy někdo mozek upustí.
V každém tahu musí hráč zahrát (tj. vyložit, splnit a odhodit) alespoň jednu úkolovou kartu. Přitom se řídí instrukcemi na kartě; některé jsou dobré, některé špatné, ale při všech se musí něco dělat. Když nezahraje alespoň jednu úkolovou kartu, buď proto, že nemůže, nebo proto, že nechce, vezme si místo toho jednu kartu z balíčku a tím jeho tah končí.
Každá úkolová karta má na sobě jednu nebo dvě ruce. Každý hráč má dvě ruce, proto může zahrát buď jeden úkol se dvěma rukama, nebo až dva s jednou rukou. Jestliže mu naroste další ruka (díky „Tohle jsem našel vzadu"), může ve svém tahu použít až tři ruce.

Potřebuješ mozek?

Některé karty vyžadují, abys měl mozek. Jestliže má na sobě karta mozek, musíš ho mít i ty, abys ji mohl zahrát. Karty s mozkem na sobě mají i hodnotu IQ. Potom, co zahraješ takovou kartu, musíš hodit kostkou. Když hodíš méně než IQ, upustil jsi mozek, tvůj tah končí a začínáš kolo dražení.

Jak vyhrát:

Musíš se zbavit všech karet v ruce. Vyhrát můžeš jen ve svém tahu, když odhodíš kartu v po­sledním tahu jiného hráče, musíš počkat, až budeš opět na tahu. Nemůžeš také vyhrát uprostřed provádění instrukcí na kartě.

Kdo je na tahu?

Hra obvykle postupuje doleva, pokud ovšem někdo neupustí mozek nebo úkolová karta neříká něco jiného. Například po kartě „Mozková házená" může být na tahu kdokoliv. Karty jako „Jejda!" ale pořadí hry nemění.
Co když to nemůžu udělat? Může se stát, že pravidla nebo karta přikáží něco, co nepůjde splnit, jako třeba vzít si kartu, když je balíček úplně prázdný. V takovém případě instrukce prostě ignoruj.

Karty, které ti zůstávají:

Tyto dvě karty začínají fungovat v okamžiku, kdy je zahraješ, takže bonus k hodu karty „A teď jsem chytrej" dostaneš už když házíš na její IQ a novou ruku můžeš použít už v tahu, ve kterém jsi zahrál „Tohle jsem našel vzadu." Tyhle karty si nech před sebou – nepočítají se do karet, které máš v ruce, takže i s nimi na stole klidně můžeš vyhrát.

A tak dále:

Když se budeš pečlivě řídit instrukcemi, neměl bys mít problémy s porozuměním, co jednotlivé karty dělají. Pokud se ovšem nějaký problém objeví, určitě ho nějak geniálně vyřešíš s pomocí svých laskavých a chápavých přátel.

Několik poznámek k dražení:

Ve hře je patnáct dražebních karet v hodnotě 1 až 15. Pokud kartu s hodnotou 1, resp. 2, zahraje hráč, který právě upustil mozek, tak má hodnotu 17, resp. 16, bodů. Tento bonus se počítá i rozdávajícímu v prvním kole.
Dražební karty se odhazují na odhazovací hromádku v pořadí, v jakém byly hrány.
Když někdo upustí mozek, jeho tah okamžitě končí, i kdyby mu zbývaly nepoužitě ruce. Kdo vydraží mozek, pokračuje ve hře zcela novým tahem, i kdyby to byl stejný hráč.
Jestliže proběhne kolo dražení, aniž by někdo sebral mozek, každý si musí vzít jednu kartu a dražení začíná znovu od stejného hráče.

Hra z produkce Cheapass Games.