Nabízíme Vám

GIPF

Omlouváme se, ale tento produkt je nedostupný, proto jej není možné vložit do košíku.
Děkujeme za pochopení.

Výrobce: CORFIX

Strategická abstraktní desková hra pro 2 hráče.

GIPF je společenská strategická hra pro dva hráče založená na klasickém konceptu: položením jednoho kamene v jednotlivých kolech. Cílem je vytvořit řadu 4 kamenů. Hráči mohou zajímat protivníkovy kameny, které prodlužují tuto řadu. Tento princip zaručuje neustále se měnící situaci na hracím poli. Účelem je znemožnit soupeři hrát tím, že mu zajmete jeho kameny. GIPF je to základní hra projektu GIPF. Je to velice zábavná hra, která kombinuje klasické principy s kompletně novými elementy. Je plná překvapení a nekonečného množství herních možností. 1998 - nominace Hra roku (Spiel des Jahres)

Pravidla hry

Tento návod je koncipován tak, aby si hru mohli užít i ti hráči, kteří nejsou zběhlí ve strategických hrách. Kdo si dá tu námahu a pozorně si jej pročte, objeví hru s nevyčerpatelnými možnostmi.

Doufáme, že kouzlo této hry ocení každý, kdo si ji zahraje.

Herní materiál

 • 1 hrací deska
 • 18 bílých základních kamenů
 • 18 černých základních kamenů
 • Návod ke hře v češtině

Návod ke hře obsahuje 4 části:

 1. ZÁKLADNÍ HRA
  Tento díl objasňuje, jak se má hrát GIPF se základními kameny ve své základní aplikaci.
 2. STANDARDNÍ HRA
  Tento díl do hry zavádí GIPF - to znamená dva na sebe postavené základní kameny.
 3. TURNAJOVÁ VARIANTA
  Tato část navrhuje oficiální turnajovou verzi hry.
 4. KONCEPCE A MOŽNOSTI
  V tomto díle je probrán projekt, v němž má GIPF vůdčí postavení.

1. ZÁKLADNÍ HRA

A Hrací deska

Na hrací desce je namalována síť čar. Každá čára je ohraničena dvěma puntíky a protnuta jinými čarami. Průsečíky čar budou dále jednoduše nazývány body.

 1. Na hrací desce je 24 puntíků. Ty nepatří do hracího pole; jsou zde pouze pro umístění hracího kamene, než s ním bude hráč táhnout do hracího pole.
 2. Prostor hry se sestává ze 37 bodů. Pouze ty kameny, které leží na některém z těchto bodů, se stávají součástí hry.
 3. Čáry udávají směr, kterým je možno pohybovat hracími kameny.

B Začátek hry

 1. Hráči se dohodnou, kdo bude hrát s bílými, a kdo s černými kameny. Bílá začíná.
 2. GIPF se hraje s 15 základními kameny. Zbylé kameny je možno použít buď k prodloužení hry (oba hráči dostanou 1, 2 nebo 3 kameny navíc) nebo k vyrovnání rozdílu ve zběhlosti ve hře (pouze méně zběhlý hráč obdrží 1, 2 nebo 3 kameny navíc).
 3. Hrací deska se položí lomen napříč mezi hráče, kteří sedí naproti sobě. Okraj s písmeny (doplněné vždy „1") je obrácen k „bílému hráči".
 4. Hráči začnou hru každý se třemi kameny na desce. Tyto kameny se postaví střídavě (bílá-černá-bílá-černá- bílá-černá) na rohové puntíky a návazně se posunou o jeden bod směrem do středu. Nyní leží v poli hry. (viz ilustrace 1: počáteční rozestavení)
 5. Každý hráč má nejméně 12 kamenů, které ještě nejsou ve hře. Tyto kameny se budou dále nazývat rezerva.

C Cíl hry

Cílem hry je posbírat protihráčovy kameny, až mu nezůstanou žádné, které by mohl nasadit do hry.

D Kolo hry

Hráči se střídají. V každém kole musí hráč do hry nasadit jeden kámen. Děje se tak ve dvou krocích: nejdříve vezme hráč kámen ze své rezervy a postaví ho na puntík podle své volby; poté kámen posune do hracího pole.

Podrobnosti:

 1. Hráč musí kámen vždy nejdříve postavit na puntík, bez ohledu na tah, který zamýšlí. Kámen tedy nelze postavit přímo do hracího pole. Dokud kámen stojí na puntíku, není nasazen do hry. Proto je dovoleno vzít ještě kámen zpět a rozhodnout se pro jiný tah.
 2. Kámen je možno posunout pouze na volný bod. V okamžiku, kdy hráč už táhne kamenem ve směru k některému volnému bodu, je jeho tah považován za platný.
 3. Kámen je možné posunout i na již obsazený bod. V tom případě ale musí být tento bod nejprve uvolněn: kámen, který tento bod zabírá (nehledě na barvu) se posune o jeden bod. Pokud je i tento bod už obsazen, posune se i tento kámen o bod dál atd. Pak je nový kámen postaven na uvolněný bod hracího pole. (viz ilustrace 2a a 2b: kolo) Dejte pozor na to, abyste během jednoho tahu všechny přemisťované kameny posouvali v jednom směru. (Doporučujeme neposouvat řadu kamenů najednou, nýbrž přemisťovat je jeden za druhým).
 4. Kámen lze posunout pouze o jeden bod, nikdy o dva a více.
 5. Není dovoleno vyhazovat kameny z herního pole. Když jsou všechny body jedné přímky obsazeny, jsou všechny kameny v tomto směru blokovány, (viz ilustrace 3)

Poznámka: Kámen v hracím poli nesmí být sám přemístěn!

E Sbírání kamenů

Pravidlo zní: Jakmile vedle sebe na jedné čáře leží 4 kameny stejné barvy, musí být sebrány z herního pole hráčem, který s touto barvou hraje. Mimoto musí být z herního pole sebrány nejen ony 4 kameny, ale také všechny, které leží bez přerušení na stejné čáře jako ty 4 kameny. Kameny své vlastní barvy může dotyčný hráč převést do své rezervy. Kameny protihráče jsou s konečnou platností vyřazeny ze hry. (viz ilustrace 4a, 4b, 4c a 4d: černá sbírá postupně 4, 5, 6 a 7 kamenů; bílá ztrácí postupně 0, 1, 1 a 2 kameny)

Podrobnosti:

 1. Hráč může své kameny posbírat jen pod podmínkou, že minimálně 4 kameny jeho barvy leží bez přerušení vedle sebe na téže čáře. Tyto kameny se pak převádí do rezervy. Hráč tyto kameny tedy neztrácí!
 2. Kameny, které leží v prodloužení úsečky čtyř kamenů jedné barvy, se sbírají taky, bez ohledu na barvu. Pozor: „v prodloužení" znamená navazující na onu řadu 4 kamenů bez přerušení jedním volným bodem.
 3. Sbírání kamenů je povinnost. Není důležité, který z hráčů udělá tah, kterým se splní předpoklad pro sbírání. Všechny kameny, kterých se to týká, sebere hráč, jehož kameny vytváří nepřerušenou řadu 4 kamenů, a pak je podle barvy buď převede do své rezervy nebo zcela vyřadí ze hry. (viz ilustrace 5a a 5b: bílá zapříčiňuje povinnost černé sbírat)
 4. Může se stát, že se objeví několik řad 4 (nebo více) kamenů jedné barvy. Pokud se tyto řady neprotínají, musí se sebrat kameny obou řad. Pokud se řady přece jen protínají, pak si dotyčný hráč smí zvolit, kterou řadu bude sbírat, (viz ilustrace 6: černá volí; sebere buď řadu 4 kamenů nebo řadu 5 na sebe navazujících kamenů)
 5. Když nastane situace, kdy mohou kameny sbírat oba hráči, sbírá své kameny jako první ten z hráčů, který tento stav vyvolal, (viz ilustrace 7: bílá udělala tah vyznačený šipkou; bílá tedy může jako první sbírat kameny. Sebere 4 svoje kameny a 1 černý. Kdyby tento tah udělala černá - černým kamenem samozřejmě - pak by ona jako první sebrala 4 své vlastní kameny a dva bílé.)

Poznámka: Sbírání kamenů neplatí jako jedno kolo hry! (viz ještě jednou ilustrace 5a a 5b: bílá svým tahem zapříčinila, že černá musí sbírat. Černá sebere kameny z desky a je poté na tahu.)

F Konec hry

Jak již bylo řečeno: V každém kole musí být do herního pole nasazen jeden kámen. Jakmile hráč není schopen splnit tuto povinnost, je hra ukončena. Druhý hráč vítězí.

Poznámka 1: Hráč může vyhrát jen tak, že se pokouší vyřadit kameny svého protivníka. Kdo svou taktiku zaměří jen na zachování vlastní rezervy, dostane se určitě do nesnází.

Poznámka 2: Partie nikdy nemůže skončit nerozhodně. Vždy prohrává ten, kdo právě nemůže nasadit do hry, dokonce i tehdy, když i druhý hráč v tomto okamžiku již nemá žádné vlastní kameny.

Poznámka 3: Všechny kameny, které má hráč v rezervě, musí být uloženy tak, aby je mohl protihráč dobře vidět.

Jak je tomu většinou u strategických her pro dvě osoby, bývá zpočátku těžké zachovat si přehled. Nenechte se tím zastrašit: po několika partiích zjistíte, že se Váš vhled do hry rychle zlepšil. Následující tipy Vám jistě při odrazu pomohou:

 1. Nejdůležitější pravidlo pro začátečníky zní: Položte kámen vždy nejdříve na puntík! Tím, že hráč provede každý tah v předepsaných dvou krocích, pozná rychleji různé možnosti tažení kamenem. Mimoto tak zajistí průhlednost svého tahu pro protihráče.
 2. Na hrací desce není strana, kterou by hráč mohl považovat za výhradně svou. To vám umožňuje útočit na vašeho protihráče ze všech stran.
 3. Hraní hry GIPF začíná pochopením, že kameny v hracím poli jsou nebezpečnější než kameny v rezervě. Čím více kamenů má hráč v hracím poli, tím víc příležitostí může využít a sebrat kameny spoluhráče. Proto je dobré snažit se vyhnout pokud možno co nejdéle sbírání pouze svých vlastních kamenů.
 4. Zohledněte následující: sebrání kamenů zapříčiní uvolnění bodů. Tímto vyvstanou možnosti tahu, které předtím nebyly.
 5. Pouze v závěrečné fázi hry je důležité mít přehled o rezervě svého spoluhráče. Často pak záleží na jednom kameni.

Poznámka: Vyhrávat bez námahy je nepříjemné, pokaždé prohrávat také. Pokud je rozdíl mezi hráči příliš velký, hrají pak s různým počtem kamenů.

2. STANDARDNÍ HRA

Tato verze se hraje podle stejných pravidel jako základní hra, avšak s přidáním „GIPF". GIPF-kámen se skládá z dvou na sebe postavených základních kamenů. GIPF znamená „Potenciál".

GIPF-kameny zastupují „Potenciál" všech kamenů jedné určité barvy a tím i hráče, který s kameny této barvy hraje. Na jednu stranu má hráč stejně jako v základní hře povinnost v každém kole nasadit do hry jeden ze svých kamenů; na druhou stranu teď musí dávat pozor, aby jeho potenciál (nejméně jeden GIPF-kámen) stále zůstával ve hře.

A Začátek hry

Standardní hra se hraje  18  kameny.
Způsobem popsaným pro základní kameny v bodě 1.B.4. postaví oba hráči na herní desku 3 GIPF-kameny. Počáteční rozestavení tedy zůstane nezměněné, (viz ilustrace 1: pouze místo základních kamenů GIPF-kameny)

B Gipf

 1. Rozdíl mezi GIPF-kameny a základními kameny spočívá v tom, že GIPF-kameny se nemusí sbírat. Když je GIPF-kámen, nehledě na barvu, součástí sbírané řady, může se hráč rozhodnout, jestli GIPF-kámen z desky vezme nebo ho ponechá na ní. Většinou to směřuje k tomu, že svůj vlastní GIPF-kámen hráč ponechává ve hře a protivníkův sebere. Přesto se v každé partii vyskytnou situace, ve kterých se hráč ze strategických důvodů, od tohoto na první pohled logického postupu odchýlí, (viz ilustrace 8: bílá sebere 3 bílé základní kameny a 1 černý. Patrně vezme i černý GIPF-kámen, ale své vlastní GIPF-kameny nechá na místě.)
 2. Když se kříží dvě nepřerušené řady 4 (nebo více) kamenů stejné barvy a jejich průsečík je obsazen GIPF-kamenem, pak závisí na rozhodnutí hráče, jestli sebere 1 nebo 2 řady. Buď vezme jednu řadu včetně GIPF-kamene, čímž se přeruší druhá řada a už ji není možno sebrat, anebo je vezme bez GIPF-kamene, takže druhá řada stále ještě zůstane ve hře, a tudíž musí být sebrána (ať už s nebo bez GIPF-kamene). (viz ilustrace 6: jak již řečeno, musí černá vzít 1 řadu z desky. Kdyby ve středu stál GIPF-kámen, mohl by hráč libovolně sebrat jednu nebo obě řady kamenů. První případ předpokládá i sebrání vlastního GIPF-kamene, zatímco v druhém případě se může hráč rozhodnout, jestli svůj GIPF-kámen připojí k rezervě nebo ne.)

Důležité: Když hráč sebere svůj GIPF-kámen, připojí ho do svých rezerv už jen jako dva základní kameny. Není dovoleno ho během následujících kol znovu nasadit jako GIPF-kámen.

C Konec hry

Jsou teď dva způsoby, jak lze hru vyhrát. Buď hráč sebere všechny tři kameny svého protihráče, nebo vyčerpá (stejně jako v základní hře) jeho rezervu. Hráč, který buď už nemá ve hře žádný ze svých GIPF-kamenů, anebo už do hry nemůže nasadit žádný základní kámen, prohrává.

3. TURNAJOVÁ VARIANTA

Standardní verze je již sama o sobě poměrně náročná a komplexní a nabízí takovou spoustu možností, že ne všem musí vyhovovat rozšířená nabídka voleb, mezi nimiž by se musel rozhodovat. Bezpochyby dají někteří hráči přednost spíše standardní hře (či snad dokonce i základní hře) před turnajovou variantou. Proto bychom rádi hráčům doporučili, aby tuto verzi považovali pouze jako doplněk.
Co se herních pravidel týče, změny se objevují pouze na začátku hry.

 1. Na začátku hry se hrací kameny nijak nerozestavují: začíná se s prázdnou hrací deskou.
 2. Oba hráči jsou povinováni použít své první kolo k tomu, aby posunuli jeden GIPF-kámen do hracího pole. Tato akce probíhá běžným způsobem: GIPF-kámen se postaví na libovolný puntík a posléze se posune do hracího pole.
 3. Hraje se s předem neurčeným počtem GIPF-kamenů. Hráči mají naprostou svobodu v tom, kolik kol chtějí použít k tomu, aby mohli do hry nasadit nové GIPF-kameny.
 4. V okamžiku, kdy hráč nasadí do hry základní kámen, nesmí během dalšího průběhu herní partie přidávat do hry další GIPF-kameny. Pro jeho protivníka tento zákaz samozřejmě neplatí, ale pouze do té doby, než i on sám nasadí do hry základní kámen.

Dále již platí pravidla standardní hry a také stejné výherní předpoklady.

4. KONCEPCE A MOŽNOSTI

GIPF není pouze název hry, je to zároveň i projekt. Projekt GIPF obsahuje skupinu her a sadu zvláštních doplňků. Ty mají hráčům umožnit kombinovat hry a hráči si rovněž sami mohou zvolit, co přesně budou hrát.

Koncept

Hra GIPF je první a zároveň i centrální hrou jedné řady GIPF-her. Hraje se jen se základními kameny. Připravená je samozřejmě i sada zvláštních doplňků. Tyto doplňky jsme nazvali potenciály. Potenciál je zvláštní doplněk, který se může nasadit na základní kámen. Tímto získává tento doplněk zvláštní hodnotu. Může se pohybovat tak, jak se jiné základní kameny pohybovat nemohou. Každý potenciál lze během jedné hry použít jen jednou.

Potenciály mohou být také využity k tomu, aby spojily několik GIPF-her do jedné společné hry. Tyto hry pak mají stejná jména jako některé potenciály - např. jeden z potenciálů se jmenuje TAMSK, stejně jako jedna z her. Abychom mohli během jedné partie GIPF hry použít určitý potenciál, je potřeba nejdříve stát se vítězem ve hře stejného jména. Příklad: ve chvíli, kdy bychom chtěli použít potenciál TAMSK, přerušíme partii GIPF, abychom mohli začít hrát hru TAMSK. Výsledek této partie určí, zda je při pokračování ve hře GIPF možno využít potenciálu TAMSK.

Podstatou tohoto systému je, že máte na hrací desce doplňky, které nabízejí obzvlášť zajímavé možnosti, aniž byste předem věděli, zda je vůbec budete moci použít. Takže se hraje s doplňky hry, které možná připouštějí zvláštní tah a doslova a do písmene se nabízejí pro jistý potenciální tah.

Možnost

Z některých bychom mohli vyvodit závěr, že projekt GIPF je příliš komplexní. Ještě jednou zdůrazňujeme, že jednotlivé možnosti představují pouze volitelný výběr. Projekt je střižený na míru jak „profesionálům", tak i příležitostným hráčům. Každá hra je sama o sobě plnohodnotná a lze ji hrát samostatně. Existuje zde ale možnost pojmout hru komplexněji. Ti, kteří využijí nabízené možnosti, objeví zcela jiný styl hry. Žádná jiná hra totiž nenabízí tak mnoho možností jako GIPF. Pokaždé si mohou hráči sestavit takovou hru, jakou si v daném okamžiku přejí hrát. Mohou si vybrat, co budou hrát, s kolika základními kameny začnou, jestli přidají do hry také zvláštní doplňky, jestli použijí oba tytéž doplňky nebo smí každý z nich použít ty doplňky, kterým dává přednost, a jestli se použití týž doplňků nějak napojí na ostatní hráče. Můžete hrát pouze několik hodin, ale klidně můžete s hrou strávit i celý večer, můžete hrát pouze jednu samostatnou hru, nebo jich zkombinovat několik dohromady, atd....

Dle vkusu a času, který máte k dispozici, můžete kombinovat GIPF s každou stávající hrou. Jinými slovy: máte-li hru GIPF a také sadu zvláštních doplňků (potenciály), můžete začít kombinovat s tím, co máte ve Vaší krabici s hrami, ať už to bude domino, Člověče, nezlob se, nebo kartami či kostka. Stačí jen zapojit do hry potenciál a můžete začít kombinovat.

Přejeme hodně zábavy

Obrazová příloha

Gipf - herní situace

Kliknutím na obrázek získáte jeho větší variantu.

Zveřejněno s laskavým souhlasem CORFIX DISTRIBUTION s.r.o.