Nabízíme Vám

Vaše pozice: Deskové-hry.eu » Halali

Halali

HalaliPravidla hry

Herní myšlenka

Jeden hráč hraje za dřevorubce a myslivce, druhý za lišky a medvědy. Obě strany se loví navzájem a navíc jsou ve hře kachny a bažanti, které je též možné lovit. Umístěte na hrací desku všechny kartičky lícem dolů do jednotlivých polí. Hráč, který je na tahu má dvě možnosti: buď otočí jednu kartičku lícem nahoru nebo již otočenou kartičkou udělá pohyb.

Cíl hry

Hra končí, když je otočena poslední kartička.
Vyhrává hráč, který „ulovil" a získal více bodů.

Hrací potřeby

 • 1 hrací deska
 • 8 kartiček s modrým pozadím: 2 medvědi a 6 lišek
 • 10 kartiček s hnědým pozadím: 2 dřevorubci a 8 myslivců
 • 30 neutrálních kartiček se zeleným pozadím: 7 kachen, 8 bažantů a 15 stromů (jehličnatých a listnatých)

Příprava

 • Rozložte hrací desku na stůl mezi dva hráče.
 • Všech 48 kartiček promíchejte a rozložte lícem dolů na jednotlivá pole. Políčko uprostřed zůstane prázdné.
 • Hráči se dohodnou, kdo bude modrý (hraje za medvědy a lišky) a kdo hnědý (hraje dřevorubce a myslivce). Modrý začíná a dále se hráči v tazích střídají.

Průběh hry

Hráč, který je na tahu, má dvě možnosti:

 1. otočit některou ještě neotočenou kartičku
  nebo
 2. posunout některou již otočenou kartičku na jiné místo.

1) Otočení kartičky
Hráč si zvolí některou z kartiček, které ještě leží obrázkem dolů a otočí Ji. POZOR: otočení je nutno provést jediným pohybem tak, že kartička se obrátí lícem nahoru, ale její poloha se již dále nemění (=nelze ji dále otáčet kolem osy). U některých kartiček je orientace obrázku rozhodující pro její funkci a hráč, který ji otočil, již nemá právo její orientaci upravovat.

2) Posunutí kartičky
Hráči mohou pohybovat kartičkami takto:

 • hnědými kartičkami jen hnědý hráč.
 • modrými kartičkami jen modrý hráč.
 • neutrálními, zelenými kartičkami - pouze bažanty a kachnami - mohou pohybovat oba hráči.

Zelené kartičky - stromy - zůstávávaií na místě, nelze jimi posunovat.

Kartičkami lze pohybovat po hrací desce pouze rovně, nikoli úhlopříčně, a jen přes prázdná pole. Ale v mnoha případech je lze přesunout o více polí najednou.

Nyní několik pravidel pro pohyb kartiček:

 • Medvěd se může posunout jen o jedno pole.
 • Dřevorubec se také může posunout jen o jedno pole.
 • Nelze dělat vícesměrné pohyby (zatáčet) a nelze dělat "nulové" pohyby, tedy vrátit katičku na původní místo v tomtéž tahu.
 • Neutrální, zelené kartičky, které byly právě otočeny nebo přesunuty, musí alespoň jedno kolo zůstat na místě: druhý hráč jimi nesmí pohnout hned v následujícím tahu.

Lov a body

Cílem hry je ulovit nepřítele a neutrální kartičky.
Různé postavy mají k tomuto účelu různé možnosti:

 • Dřevorubec může pouze kácet stromy.
 • Myslivec zabíjí všechna zvířata ("medvědy, lišky, bažanty, kachny), ale může střílet pouze ve směru hlavně své pušky (proto je nutné otáčet kartičky jediným pohybem, aniž by se měnil jejich směr). Rovněž při pohybu myslivce nelze kartičkou otáčet kolem osy, měnit její směr. Myslivec střílí přes všechna volná pole ve směru hlavně pušky.
 • Medvěd chytá myslivce a dřevorubce.
 • Liška loví bažanty a kachny.

Kartička, která útočí, se přesune na místo kartičky ulovené. Ulovenou kartičku si útočící hráč vyloží obrázkem před sebe, neboť při konečném sčítání za ni dostane body.

Konec hry

Jakmile je poslední kartička otočena obrázkem nahoru, začíná závěrečná fáze hry. Každý hráč má nyní k dispozici přesně 5 tahů. Hráči své tahy odpočítávají nahlas, aby měli navzájem přehled.

V této závěrečné fázi mají hráči další možnost jak získat body. Mohou odvést své kartičky pryč z lesa přes oranžově označené pole na každé hraně desky a takto získané kartičky přiložit ke svým již vyloženým kartičkám. Kartičkami se pohybuje podle běžných pravidel. Kartičky, které hráči tímto způsobem získají, mají stejnou hodnotu, jen si je započítá majitel, který je zachránil, nikoli lovec.

Hra může také skončit dříve, a to v případě, že jsou všechny kartičky otočeny a jednomu z hráčů již nezbyly žádné vlastní, kterými by hrál.

Na závěr každý hráč spočítá bodovou hodnotu kartiček, které „ulovil":

za medvěda 10 bodů
za lišku 5 bodů
za myslivce 5 bodů
za dřevorubce 5 bodů
za bažanta  3 body
za kachnu 2 body
za strom 2 body

Vyhrává hráč, který má více bodů. Pokud oba hráči získají stejný počet bodů, vyhrává ten, který má více kartiček.

Zahrajte si znovu

Protože hra se nemusí zdát vždy vyvážená, doporučujeme, abyste si pro odvetu vyměnili role a zahráli si ještě jednou. Body sečtěte z obou her a tak určíte absolutního vítěze.