Nabízíme Vám

Vaše pozice: Deskové-hry.eu » Klany (Clans)

Klany (Clans)

Klany (Clans)Hra o zakládání prvních vesnic od Leo Colovini

 • Počet hráčů: 2 — 4
 • Věk: od 10 let
 • Délka hry: ca. 30 minut

Pravidla hry Klany (Clans)

Myšlenka hry

Pravěkou krajinou putuje 5 klanů (rodových společenství), které hledají zázemí a bezpečí. Stále častěji si stavějí své chatrče dohromady jeden vedle druhého. Tak vznikají první vesnice. Zdání přátelského ovzduší, které mezi klany panuje, je však klamné a dle zcela jednoduchých pravidel se začíná mezi jednotlivými klany odvíjet neobvyklý taktický boj o moc.

Herní příslušenství

1 herní mapa, rozdělena na 60 území s různými typy krajin: hornaté území (šedé), les (tmavě zelený), stepi (žluté) a travnaté území (světle zelené). Řeky a jezera rozdělují tato území ještě dodatečně na 12 regionů, (tyto jsou nutné pouze na začátku hry pro rozmístění chatrčí).

Na herní mapě je zobrazen ještě navíc přehled jednotlivých časových epoch. Tento znázorňuje 5 na sebe navazujících epoch I - V a rovněž informuje o tom, ve které epoše byla která krajina životu příznivá, nebo naopak životu nebezpečná. Kolem přehledu časových epoch vede vyhodnocovací lišta, na níž lze neustále sledovat průběh hry, aniž by hráči museli prozradit barvu svého klanu.

 • 60 chatrčí, vždy po 12 v barvách 5 klanů
 • 5 tajných klanových karet s barvami klanů
 • 12 žlutých bonusových žetonů
 • 5 sčítacích koleček pro vyhodnocovací lištu, vždy po jednom v barvě jednotlivých klanů
 • 1 herní pravidla

Upozornění: V některých hrách je 5. klanová barva bílá místo černá.

Obsah hry Klany

Příprava

Herní mapa má 60 území, která jsou rozdělena řekami a jezery na 12 regionů, přičemž každý region obsahuje 5 území. Na každém z 60 území se postaví jedna chatrč. Abychom při rozestavování chatrčí dosáhli rovnoměrného rozmístění barev, postavíme do každého z 12 regionů skupinu 5 chatrčí po jedné od každé barvy.

Všech 5 dřevěných sčítacích koleček se postaví na začátek vyhodnocovací lišty.
Všichni hráči si vytáhnou jednu klanovou kartu tak, aby ji ostatní hráči neviděli, a do konce hry ji podrží v tajnosti. Ostatní karty budou uloženy zpátky do krabice, aniž by se na ně kdo z hráčů podíval.

12 bonusových žetonů se položí na odpovídající body přehledu epoch.

Cíl hry

Každý hráč se snaží pokud možno nepozorovaně nasbírat pro svou klanovou barvu v průběhu hry co nejvíc bodů. Body pro svou barvu získává hráč při každém založení vesnice, pokud je vesnice zastoupena alespoň jednou chatrčí v jeho vlastní barvě. Mimoto získává hráč, který svým tahem založil vesnici, jeden bonusový žeton (tzn. bod navíc).

Je proto výhodné zakládat mnoho vesnic a v pokud možno největším počtu vesnic mít zastoupenou svou vlastní barvu. Hodnota vesnice stoupá s počtem chatrčí, které v ní stojí.Ale pozor - vesnice, které vzniknou v průběhu jedné epochy na územích pro život nepříznivých, nedostávají žádné body a pokud dojde k hádce, mohou navíc jednotlivé chatrče z vesnice zmizet.

Herní postup

1.  Start

Je vylosován hráč, který hru zahájí. Hraje se po směru hodinových ručiček.

Herní tah

Příklad 1: Herní tah
Z tohoto území má skupina 1 dohromady 4 možnosti tahu. Ale využit může pouze 2, protože na ostatních územích nestojí žádné chatrče, jsou tedy prázdná. Skupinou 2 táhnout nemůžeme, protože obsahuje víc jak 7 chatrčí.

2.  Herní tah

V celé hře existuje jen jeden způsob, jak táhnout: všechny chatrče stojící na jednom území se odtud musí dostat na libovolné sousedící území, které však nesmí být prázdné. Tímto způsobem se vyprazdňuje stále více a více území, zatímco se na jiných územích seskupuje čím dál tím víc chatrčí. Pokud taková skupina obsahuje 7 nebo více chatrčí, nesmí se už nikam přesouvat. Chatrče z přilehlých hraničních území se k této skupině ještě přidat mohou. Přes řeky se dá táhnout kamkoliv, nikoliv však přes jezera.

Ve zvláštním případě, kdy skupina nacházející se na přilehlém sousedním území obsahuje 7 nebo více chatrčí, se musí menší skupina přidat k větší. Pokud jsou obě skupiny stejně velké, určí si hráč sám při svém tahu, kterou skupinu ke které přidá.

3. Epochy

Hra se rozprostírá přes 5 epoch, které jsou znázorněny na herní mapě. V každé z prvních 4 epoch působí jedna ze 4 krajin na zakládání vesnic velmi příznivě (krajina vlevo, např. les v 1. epoše), přičemž jiná krajina je vyloženě životu nepřátelská (vpravo, krajina označená rozpadlou chatrčí, např. hornaté území v 1. epoše). Ostatní krajiny jsou neutrální.
V 5. epoše jsou všechny krajiny příznivé.

Vesnice založená v příznivé krajině dostává při vyhodnocení dodatečné bonusové body ve výši bodové hodnoty. Pokud se oproti tomu postaví vesnice v životu nepřátelském krajině, nedostává ani bonusové, ani jiné body.

V každé epoše se zakládá tolik vesnic, kolik je vyloženo bonusových žetonů (4 v 1. epoše, 3 ve 2. epoše, atd.). Každý hráč, který zakládá vesnici, dostává nejsvrchnější bonusový žeton. Je-li sebrán poslední bonusový žeton dané epochy, začíná další epocha. Pokud se jedním tahem založí dvě vesnice, ale v současné epoše už zůstal pouze jediný bonusový žeton, připočítá se jedna z vesnic již k následující epoše. Hráč, který je na tahu, rozhodne, která vesnice patří do které epochy. Stejně je tomu u tří a více vesnic.

Pokud se při posledním tahu založí 12. a 13- vesnice, určuje rovněž hráč, který je na tahu, která ze založených vesnic se bude ještě hodnotit jako 12.

4. Vesnice

Založení vesnice

Příklad 2: Založení vesnice
Chatrče na území 1 vytvoří vesnici, pokud se chatrče v sousedním území 2) přestěhují buď také na území 1, nebo na území 3 - Pak budou všechna okolní území prázdná.

Skupina chatrčí (ale rovněž i jednotlivé chatrče) se stává vesnicí, jen co je po nějakém tahu její území obklopeno pouze prázdnými územími. K založení vesnice dostává hráč, který provedl onen odpovídající tah, nejsvrchnější bonusový žeton z přehledu epoch a položí si ho před sebe. Každý bonusový žeton představuje pro hráče na konci hry jeden dodatečný bod.

Pokaždé, když je založena vesnice, stane se trojí:

 1. Hráč, který založil vesnici, si bere nejsvrchnější bonusový žeton a pokládá jej před sebe.
 2. Vesnice je ohodnocena a je stanovena její bodová hodnota (viz. bod 5)
 3. Sčítací kolečka klanových barev, které jsou zastoupeny ve vesnici, se posunou dopředu. Teprve pak je na tahu další hráč.

Za založení vesnice dostává hráč, který provedl odpovídající tah, nejsvrchnější bonusový žeton z přehledu epoch a položí si ho před sebe. Každý bonusový žeton představuje pro hráče na konci hry jeden bod navíc.

5. Hádka ve vesnici

Klany spolu v rámci jedné skupiny většinou vycházejí velmi dobře - až na jednu výjimku: když je v nově založené vesnici zastoupených všech 5 barev, začíná hádka a všechny chatrče jedné barvy, které se ve vesnici vyskytují pouze jednou, budou ještě před vyhodnocením odstraněny z vesnice a počítat se budou jen zbylé chatrče.

Hádka ve vesniciPříklad 3: Hádka ve vesnici
Tato vesnice s 9 chatrčemi byla právě založena. Jsou zde zastoupeny všechny barvy: černá se čtyřmi, červená se dvěmi, modrá s jednou, žlutá s jednou a zelená také s jednou chatrčí. Chatrče po jedné od modré, žluté a zelené barvy budou ještě před vyhodnocením okamžitě odstraněny z vesnice - tyto barvy se tedy na vyhodnocení nepodílejí.

6. Ohodnocení vesnice

Založení vesnice

Příklad 4: Příznivé a nepříznivé krajiny
Step je ve 3. epoše považována za příznivou krajinu. Proto dostává vesnice 3 bonusové body navíc. Travnaté území je ve 2. epoše považováno za nepříznivou krajinu, vesnice nedostane žádné body. 12. vesnice dostane vždy pětibodový bonus, nezávisle na tom, v jaké krajině byla založena.

V zásadě dostává při založení vesnice každá zastoupená klanová barva tolik bodů, kolik chatrčí stojí ve vesnici - je jedno, jestli je barva zastoupená jednou nebo více chatrčemi.
Existují ale 2 výjimky: Je-li založena vesnice na území s příznivou krajinou, dostává vesnice tolik bonusových bodů navíc, kolik je jich uvedeno na přehledu epoch. Na území s krajinou životu nepřátelskou, tak se nedávají žádné body, ani za chatrče, ani jako bonusové body. Pouze zakladatel vesnice dostává bonusový žeton za konečné ohodnocení.

Při hodnocení vesnic vycházíme jak z počtu chatrčí, tak z počtu bonusových bodů. Obě hodnoty se sečtou dohromady a sčítací kolečka jednotlivých klanových barev zastoupených v této vesnici se pak v souladu s tímto výsledkem posunou na vyhodnocovací liště.

 

OhodnoceníPříklad 5: Ohodnocení
Ve vesnici 1 je postaveno 5 chatrčí -3 modré, 1 žlutá a 1 červená. Vesnice byla založená v 1. epoše v „příznivé" lesní krajině a dostává proto jako bonus 1 bod.

Tato vesnice je tedy za 5 bodů, které dostává za 5 chatrčí a ještě navíc jeden bonusový bod. Modré, žluté a červené počítací kolečko se tedy na vyhodnocovací liště posouvají v souladu s tímto výsledkem.

7. Konec hry a určení vítěze

Hra je u konce v momentu, kdy je založena 12. vesnice. Je ještě provedeno zhodnocení 12. vesnice a kolečka jednotlivých klanových barev se tedy na vyhodnocovací liště posunou v souladu s tímto výsledkem. Tu a tam se může stát, že dříve, než je založena 12. vesnice, již není možno provést žádný tah. V tomto případě končí hra výjimečně dříve.

Hráči nyní odkryjí své utajené klanové karty a každý táhne svou barvou na vyhodnocovací liště o tolik políček, kolik bonusových bodů za založení vesnic dostal. Vyhrává ten hráč, jehož barva se poté dostane na liště na první místě.

 

Zveřejněno s laskavým souhlasem CORFIX DISTRIBUTION s.r.o.