Nabízíme Vám

Vaše pozice: Deskové-hry.eu » Loot

Loot

LootPirátská karetní hra o tu největší kořist pro 2-8 hráčů od 10 let na 20 minut.

Hra obsahuje:

 • 25 obchodních lodí
  (Počet zlaťáků na kartách ukazuje hodnotu nákladu. Hodnota všech obchodních lodí je dohromady 100 zlaťáků: 5 dvojek, 6 trojek, 5 čtyřek, 5 pětek, 2 šestky, 1 sedmička a 1 osmička.)
 • 48 pirátských lodí:
  12 lodí ve 4 barvách
  (Lodě jsou rozděleny dle různé sílu útoku, která se počítá počtem lebek a zkřížených hnátů na kartě: 2 jedničky, 4 dvojky, 4 trojky, 2 čtyřky.)
 • 4 pirátští kapitáni
  (každý v jiné barvě)
 • 1 admirál

Připravte se na pořádnou porci pirátské zábavy! LOOT je hra pro pravé mořské vlky, kde se hráči ocitají tváří v tvář mohutným pirátským bitvám a zákeřným nepřátelům. Budete loupit a nečekaně přepadat bohaté fregaty plné zlata a drahokamů. Budete se ale také starat o své vlastní obchodní lodě a úspory a snažit se je dopravit včas do vašeho přístavu a ochránit je před protihráči. Budete kombinovat mást protihráče i kout pikle se spoluhráčem v týmové hře!

LOOT je všechno jen ne karetní hra, jaké jste doposud znali!

Pravidla hry

Cíl hry:

Cílem hry je mít co nejvíce zlaťáků v momentě, kdy dojde balíček a jeden z hráčů už nemá ve své ruce žádné karty.

Možnosti hry

Hru je možné hrát ve 2 až 5ti hráčích nebo lze hrát týmově ve 4, 6, 8 hráčích (viz konec standardních pravidel).

Příprava hry

Zamíchejte balíček a rozdejte každému hráči šest karet (podívejte se na své karty, ale neukazujte je protihráčům). Zbylé karty položte lícem dolů doprostřed stolu jako hrací balíček.

Hra

Hráč nalevo od rozdávajícího začíná a hra pokračuje po směru hodinových ručiček. Každé kolo začíná tím, že se podíváte, jestli jste nezajali nějakou obchodní loď ve hře (viz Obchodní lodě). Potom provedete JEDNU z následujících akcí:

 • Vezmete si kartu z hracího balíčku.
 • Budete hrát s obchodní lodí před vámi.
 • Budete hrát s pirátskou lodí a napadnete s ní obchodní loď nebo s ní posílíte váš útok na obchodní loď.
 • Budete hrát s pirátským kapitánem a posílíte tak útok na obchodní loď.
 • Budete hrát s admirálem a budete bránit svou obchodní loď.

Líznutí karty z hracího balíčku

Vezmete si vrchní kartu z balíčku a necháte si ji v ruce. Tím končí váš tah a pokračuje hráč nalevo.

Poznámka: Počet karet na ruce není omezen.

Hra s obchodní lodí

Vyložte před sebe obchodní loď lícem nahoru (odkrytá). Karta se vykládá spodní částí lodě k sobě. Nyní je vaše loď na moři a může být na­padena piráty. Jestliže nebude napadena do va­šeho dalšího tahu, automaticky kartu získáváte.

Hra s pirátskou lodí

Pirátské lodi se používají k napadání obchodních lodí. Jestliže vaše útočná síla (podle počtu lebek a zkřížených hnátů na kartě) zůstane největší až do vašeho dalšího tahu, podařilo se vám loď zajmout.

Když chcete zaútočit na obchodní loď, vyberete si pirátskou loď z ruky a položíte ji lícem nahoru k jakékoli kartě obchodní lodě ve hře. Pirátskou loď umístíte spodní částí k sobě, abyste tak dali najevo, že loď ve hře je vaše.

Obchodní loď může být napadena několika hráči, včetně svého majitele, který by to mohl udělat z toho důvodu, že si loď chce nechat ve svém vlastnictví. Jestliže napadnete obchodní loď jako první, můžete hrát s pirátskou lodí jakékoli barvy. Ostatní hráči však mohou použít jen pirátskou loď takové barvy, která proti napadené lodi ještě nebyla použita.

Hra s pirátským kapitánem

Každá pirátská flotila má jednoho kapitána, který může být použit k posílení útoku na obchodní loď, jež uvázla v bitvě. Pirátský kapitán má tu výhodu, že je silnější než všechny ostatní pirátské lodě dohromady.

Položte kartu pirátského kapitána navrch barevně odpovídající pirátské lodi, kterou jste vyložili v předešlém kole. Jestliže proti stejné obchodní lodi hraje více pirátských kapitánů, vyhrává kapitán, který je vyložen jako poslední.

Pamatujte si, že pirátského kapitána můžete vyložit jen na barevně odpovídající pirátskou loď, kterou jste vyložili vy!

Hra s admirálem

Admirál má stejnou sílu jako pirátský kapitán, ale může být vyložen jen k obraně svých obchodních lodí a nevyžaduje již dříve zahranou pirátskou loď. Položte kartu admirála lícem nahoru navrch své obchodní lodě. Loď vyhráváte na začátku vašeho příštího tahu, pokud ji protihráč nenapadne s pirátským kapitánem.

Například zahrajete obchodní loď a váš protihráč ji napadne modrou pirátskou lodí se čtyřmi lebkami. Další kolo můžete vyložit admirála, i když nemáte vyloženou žádnou svou pirátskou loď. Admirál vyhraje loď, pokud protihráč nezahraje ve svém dalším tahu modrého pirátského kapitána. Pak by vyhrál, protože ten, kdo jako poslední vyloží kapitána nebo admirála, vyhrává bitvu.

Stejná útočná síla

Jestliže je obchodní loď napadena několika pi­rátskými loděmi se stejnou silou, zůstává ve hře, dokud jeden hráč bitvu nevyhraje tím, že přidá sílu.

Sílu lze přidat během následujících tahů dodáním dalších pirátských lodí stejné barvy nebo zahráním pirátského kapitána stejné barvy, jako je loď, kterou jste původně vyložili. Ale pozor: jestliže jsou v bitvě o obchodní loď dvě pirátské lodi příliš dlouho, slabší pirátská loď se může k bitvě přidat a nakonec pro sebe loď vyhrát. Pozor: útočná síla se měří sečtením všech lebek na stejnobarevných pirátských lodích útočících na obchodní lod.

Zajímáni obchodní lodě

Obchodní loď jste na začátku svého tahu zajali, pokud to je:

 • vaše vlastní obchodní loď, kterou jste v minulém tahu zahráli, a nebyla napadena piráty, nebo
 • jakákoli obchodní loď, kde jste udrželi největší sílu (nejvíce lebek nebo poslední vyložený pirátský kapitán nebo admirál) od svého posledního tahu.

Zajaté lodě položte na hromádku lícem dolů před sebe. Pirátské lodě, kapitány nebo admirály, kteří o loď bojovali, odhoďte lícem nahoru na odhazovací balíček vedle hracího balíčku. Tyto karty už ve hře nemohou být použity.

Konec hry a sčítáni bodů

Hra končí, když dojde hrací balíček a jeden z hráčů již nemá žádné karty. Nezajaté obchodní lodě, které zůstaly ve hře, se položí na odhazovací balíček. Sečtěte všechny zlaťáky z obchodních lodí, které jste získali, potom odečtěte počet zlaťáků z obchodních lodí, které máte v ruce na konci hry. Hráč s nejvyšším počtem zlaťáků vyhrává.

Poznámky

 • Ve hře můžete mít několik lodí zároveň.
 • Když dojde hrací balíček, můžete jen zahrát nebo odhodit kartu. Obchodní lodě ale nikdy nemohou být odhozeny.
 • Když vám dojdou karty dříve, než dojde balíček, hra nekončí. Jen si ve svém dalším tahu líznete kartu.

Týmová hra

Pro 4, 6 nebo 8 hráčů. 2 hráči hrají spolu jako tým proti ostatním.

Partneři sedí vedle sebe. Každý má své karty a nesmí si je vyměňovat se svým partnerem. Můžete se ale na jeho karty dívat, diskutovat s ním, posilovat jej a koordinovat hru.

Hraje se podle standardních pravidel, v normálním herním pořadí. Avšak jen první hráč ze dvojice na začátku tahu kontroluje, zda byla nebo nebyla zajata loď. Obchodní lodě napadají oba partneři také jako tým. To znamená, že jestliže váš partner napadl loď s pirátskou lodí, můžete zvýšit její sílu jen stejnou barvou. Při hraní admirála můžete bránit buď svou, nebo partnerovu loď.

Hra končí, když dojde balíček a oba hráči v týmu dohráli své poslední karty (první partner, kterému dojdou karty po tom, co dojde balíček, čeká na dohrání svého spoluhráče).

Body se sčítají jako ve standardních pravidlech. Tým s největším počtem zlaťáků vyhrává.