Nabízíme Vám

Vaše pozice: Deskové-hry.eu » Munchkin

Munchkin

MunchkinJe nechutná parodie hry na hrdiny (Dungeons & Dragons) bez všech těch přesložitělých pravidel.

Obsah hry:

  • 168 karet

Pravidla hry

Příprava hry:

Může hrát 3-6 hráčů. Každý hráč potřebuje 10 žetonů (mincí nebo prostě čehokoliv 10).

Také potřebujete 6 stěnou kostku. Rozdělte karty na dva balíčky - první s obrázkem dveří na zadní straně (karty dobrodružství) a na balíček karet pokladů (s poklady na zadní straně).

Dobře zamíchejte oba balíčky. Každému hráči dejte 2 karty z každého balíčku.

Hra kartami:

Použité karty jsou odhazovány na odhazovací hromádku (obrázkem efektu nahoru). Dojde-li hlavní balíček dobrodružství, je tato hromádka znovu zamíchána. Nejsou-li po dolízání balíčku na odhazovací hromádce žádné karty, nikdo si nemůže dále dobírat karty.

Karty v ruce - nejsou ještě aktivní ve hře. Nijak hráči nepomáhají, ale mohou být vyloženy a stát se aktivními. Některé karty ale fungují přímo v ruce. Na konci kola nesmí mít hráč v ruce víc jak 5 karet (trpaslík 6).

Nošení věcí - karty pokladů a věcí si hráč vykládá před sebe. Vyložené karty se stávají "nesenými".

Každou kartou je možné hrát v určité chvíli (viz dále). Karty, které jsou zahrány, není možné vrátit do ruky. Pokud se jich chce hráč zbavit, musí být odhozeny nebo prodány.

Tvorba postavy:

Každý začíná jako člověk 1. úrovně bez speciálního povolání. Hráč se podívá na své 4 karty, které obdržel na začátku. Má-li mezi kartami kartu rasy nebo povolání, může (pokud chce) vyložit jeden tento typ před sebe - tím se stává určitou rasou nebo povoláním (viz dále). Má-li hráč nějakou kartu vybavení, může ji také vyložit před sebe (podrobněji dále).

Začátek a konec hry:

Hráči si mezi sebou kostkou určí, kdo bude hrát první. Hra probíhá v kolech, každé kolo má několik fází. Když první hráč dokončí své kolo, hraje hráč po jeho levici a tak dále.

První hráč, který dosáhne 10. úrovně vyhrává. Musí však 10. úrovně dosáhnout tím, že zabije nějakou příšeru nebo Božím zásahem. Zabijí-li dva hráči příšeru najednou a oba najednou dosáhnou 10. úrovně, pak jsou vítězi oba najednou.

Fáze kola:

1)  otevření dveří - hráč si lízne jednu kartu z balíčku dobrodružství a položí ji na stůl obrázkem efektu nahoru.
Je-li to příšera, musí s ní bojovat (viz dále boj). Boj je třeba úplné vyřešit než hráč hraje dále. Zabijete-li příšeru, zvedá se vám úroveň o 1, u některých zvláště drsných potvor i o 2. Je-li na kartě kouzlo, stane se ihned a karta je odložena na odkládací hromádku. Jiný typ karty si buď berete do ruky nebo jí musíte ihned zahrát.

2)  uskutečnění akce - není-li na otočené kartě příšera, může hráč zahrát příšeru z ruky a bojovat s ní.
Není dobré zahrát příšeru, na kterou nemáte sílu nebo nevíte, že vám někdo pomůže.

3)   vypleněni doupěte - zabijete-li příšeru, vezměte si tolik karet pokladů, kolik ukazuje číslo na kartě příšery.
Uteče-li hráč z boje, tuto fázi přeskakuje. Nepotká-li hráč příšeru nebo to bude přátelská příšera - lízne si druhou kartu z balíčku dobrodružství tak, aby jí ostatní neviděli, a dá si ji do ruky.

4)  charita - má-li hráč víc karet v ruce než by měl mít (normálně 5, trpaslík 6), dá přebytek svých karet "žijícímu" hráči s nejnižší úrovní, je-li hráčů s nejnižší úrovní víc, rozdělí karty libovolně zhruba stejným dílem mezi ně. Je-li hráč s nejnižší úrovní právě aktivní hráč, jsou karty odhozeny na odkládací balíček.
A začíná další kolo.

BOJ:

Při boji proti příšeře porovnává hráč číslo, které určuje sílu příšery (nahoře na kartě příšery) s číslem své vlastní úrovně + bonusy za vybavení, které nese. Je-li součet hráče větší než síla příšery, je příšera zabita.

Některé příšery mají speciální vlastnosti (bonusy), proti určitým povoláním nebo rasám. Pozorně vše zkontrolujte, než se pustíte do boje.

Během boje můžete také použít některé jednoúčelové karty (např. lektvary), které máte v ruce.

Karta je na jedno použití, má-li na sobě napsáno "Usable Once Only" nebo zvyšuje-li úroveň hráče.

Během boje nemůže hráč krást ani obchodovat s věcmi. Připojí-li se k boji nějaká putující příšera nebo pomocník příšery (Mate), musí hráč překonat součet jejich síly. Pomocí určitých karet můžete přímo zabít jednu příšeru a potom bojovat s druhou. Neměli byste však jednu zabít a před druhou pak utéct, protože takto nezískáváte žádné poklady. Zabijete-li příšeru, automaticky se hráči zvyšuje úroveň o 1 (někdy o 2).

Bojoval-li hráč proti kartě s více monstry, jde o úroveň nahoru za každou zabitou příšeru. Porazí-li hráč příšeru aniž by ji "ručně" zabil, úroveň se mu nezvedá. Odstraní kartu příšery a normálně si bere poklady.

Pozor: někdy se může stát, že na hráče, který právě dobojoval, může nějaký jiný hráč seslat speciální kartu. Zabije-li hráč příšeru, musí chvíli počkat (zhruba 2,6 sekundy), jestli proti němu někdo nezahraje speciální kartu. Nemůže-li hráč příšeru porazit, může požádat o pomoc nebo utéct.

Žádost o pomoc:

Hráč může jiného hráče požádat o výpomoc. Odmítne-li tento hráč, může požádat dalšího a tak dále, dokud se nezeptá všech. Pomoci mu však může jen jeden hráč. Hráč může nabídnout za pomoc podíl z kořisti. Hráč může nabídnout jakoukoliv věc, kterou má nebo jakékoliv množství z kořisti kterou (pravděpodobné) získá po zabití příšery. Hráči se však musí jasně dohodnout, kdo si bude vybírat první a kolik si toho kdo vezme. Úroveň a bonusy pomocníka se přičtou k celkovým bodům aktivního hráče.

Speciální schopnosti a efekty příšery platí teď i na pomáhajícího a obráceně.

Je-li pomoc účinná, je zrůda zabita. Její karta je odstraněna, vyrabuje se kořist, případně se provedou speciální efekty napsané na kartě zabité příšery. Hráč, který bojoval, si zvedá úroveň, pomáhající NE!! (tedy vyjma elfa, který si zvedá úroveň za každou zabitou obludu).

Nepomůže-li nikdo hráči nebo nestačí-li na příšeru ani dva hráči, musí hrdinové utéct.

Útěk:

Utečou-li hráči z boje, nedostávají žádné poklady ani se jim nezvyšuje úroveň. Hráč si hodí kostkou a padne-li mu 5 a víc - útěk se zdařil (elfové mají bonus k útěku, půlčíci postih).

Některé věci mohou úprk usnadnit nebo naopak ztížit. Některé příšery mají speciální vlastnost, která zhoršuje možnost útěku (snižuje šanci hodu). Utečou-li hráči, odstraní kartu příšery, ale neberou si žádné poklady.

Většinou se nic neděje, ale radši si vždy pozorně přečtěte instrukce na kartě odstraněné příšery. Některé příšery vás zraní i při úspěšném útěku. Chytí-li hráče příšera, kterou nemůže zabít, je to pro něho (ně) dost špatné. Příšera mu může vzít nějaké věci, snížit úroveň nebo ho může dokonce zabít. Bojovali-li s příšerou dva hrdinové, každý si hází na útěk zvlášť. Příšery mohou chytit oba.

Utíká-li hráč před více příšerami, musí si hodit za každou z nich, v libovolném pořadí a trpět za každou, která ho chytí.

Smrt:

Zemře-li hráč, ztratí všechny věci, které nese (má vyložené). Ponechá si však rasu, povoláni i úroveň.

Ostatní hráči mrtvolu okradou následujícím způsobem - zabitý hráč vyloží své karty z ruky a počínaje hráčem s nejvyšší úrovní (v případě nerozhodnosti si hodí kostkou) si vybere 1 kartu z pozůstalosti zabitého (vyložené karty z ruky zabitého). Takto pokračují všichni hráči podle svých úrovní.

Zbylé karty jsou odhozeny. Nová postava hráče je hned znovuzrozena a může hned pomáhat následujícímu hráči v boji, ale nemá žádné vybavení ani karty v ruce.

V dalším kole, kdy přijde na řadu, si normálně lízne dvě karty a hraje standardním způsobem.

Poklady:

Porazí-li hráč příšeru v boji nebo i použitím karty, získává poklady. Každá obluda má dole na kartě napsáno číslo, které určuje kolik si hráč lízne karet z balíčku pokladů. Zabil-li příšeru sám, bere si karty tajně (ostatním je neukazuje). Pomohl-li mu někdo, otočí karty tak, aby všichni viděli co na nich je. Karty pokladů mohou být zahrány hned, jakmile je hráč dostane. Jsou li na kartě věci vybavení, vyloží je hráč před sebe.

Karta, která zvedá úroveň (Go Up A Level) ji zvedá taktéž ihned.

Vlastnosti postav:

Každá posta je souhrn zbraní, brnění, kouzelných artefaktů a tří vlastností - úrovně, rasy a povolání. Např. můžete být Elf čaroděj 8. úrovně, který vlastní "Boty nakopávající zadek", "Napalmovou tyč" a "Zázračné chrániče kolen". Pohlaví postav je stejné jako pohlaví hráče.

Úroveň:

Je hodnotou popisující zkušenosti a silu postavy. Na označení momentální úrovně postavy využívají hráči žetony (mince nebo cokoliv jiného), které položí před sebe.

Úrovně jsou od 1 do 10. Během hry úroveň hráče stoupá nebo klesá. Zabijete-li příšeru, zvedá se vám úroveň stejně jako díky efektu některých karet. Někdy je možné určitý předmět prodat a koupit si zvýšení úrovně. Některé karty také úroveň snižují. Úroveň postavy nemůže nikdy klesnout pod 1. Někdy však může být její hodnota díky speciálním efektům dočasně záporná (během boje).

Rasa:

Hráč může být člověk, elf, trpaslík nebo půlčík. Nemá-li před sebou hráč kartu určité rasy je automaticky člověkem. Lidé nemají žádné speciální vlastnosti. Ostatní rasy mají určité speciální vlastnosti a postihy (vždy popsáno na kartě). Schopnosti rasy získá hráč hned, jak kartu rasy vyloží před sebe. Také o ně přichází hned, jakmile přijde o vyloženou kartu rasy.

Vyloženou kartu rasy může hráč kdykoliv odhodit, dokonce i během boje. Prostě jen řekne "už nechci být elf" a kartu zahodí na odhazovací hromádku. Tím se hned stane člověkem.

Postava může mít vždy jen jednu rasu, vyjma speciálního případu, kdy má vyloženou kartu míšence (Half-breed)

Povolání:

Postavy mohou být válečníkem, čarodějem, zlodějem nebo klerikem. Nemá-li hráč před sebou vyloženou kartu povolání - není ničím. Speciální vlastnosti jsou popsány na kartě. Tyto schopnosti získá hráč hned jak kartu povoláni vyloží před sebe a přijde o ně hned jak kartu odhodí. Tím se hned také stane "nezaměstnaným". U některých povoláni můžete zlepšit určité vlastnosti vyhozením nějaké karty jak z ruky, tak karty vyložené. Vlastnosti povolání jsou popsány na kartě.

Pozor!! - zloděj nemůže krást během boje. Boj se děje hned jak je příšera vyložena.

Kartu povolání můžete kdykoliv odhodit např. se slovy "už nechci být čaroděj". Do té doby, než zase vyložíte nové povolání, je vaše postava bez povolání.

Hráč může mít najednou jen jedno povolání, vyjma případu, kdy má vyloženého Super Munchkina.

Věci:

Každá věc má jméno, efekt, velikost a hodnotu ve zlatě Žádnou věc hráč "nemá" dokud ji nevyloží před sebe. Když ji vyloží před sebe "nese ji" a může jí tak používat. Hráč může nést libovolný počet malých věcí, ale jen 1 velkou. Věci, které nejsou označené jako velké jsou automaticky malé.

Trpaslík může nést libovolný počet velkých věcí. Přestane-li postava být trpaslíkem, může zase už nést jen jednu velkou věc. Je-li jeho kolo, může přebytečné věci prodat. Jinak je musí dát hráči s nejnižší úrovní (může-li je ten nést).

Kdokoliv může nést cokoliv, výjimky jsou vždy popsány na kartě věci.

Hráč však smí používat jen 1 helmu, 1 brnění, 1 boty, 2 dvě jednoruční věci nebo 1 obouruční, pokud tedy nemá speciální kartu, která to umožňuje nebo pokud si ostatní hráči nevšimnou, že fixluje.

Má-li hráč např. vyložené dvě helmy - může v boji použit jen jednu. Musí dopředu označit, které vybavení používá nebo dát stranou karty, které zrovna nepoužívá. Hráč nemůže během boje nebo útěku měnit své vybavení.

Prodej věci:

Během kola může hráč prodat (odhodit) věci v hodnotě 1000 zlatých. Tím se jeho úroveň zvýší o 1. Je-li součet prodávaných věcí větší než 1000 (např. 1100) a menší než 2000, je stále brán jako 1000. Je-li však 2000 - 2999 může si hráč zvednout úroveň o 2 a tak dále. Hráč může prodat věci z ruky, i věci, které nese (už vyložené). Hráč nesmí měnit, krást nebo prodávat věci během boje. Jakmile je vyložena karta příšery, musí hráč bojovat jenom s tím co zrovna má.

Kdy a jak se hraje s kartami:

Instrukce na kartách mají vždy přednost před hlavními pravidly. Žádná karta však nemůže snížit úroveň hráče či příšery nastálo na 0 nebo do mínusu. Žádný hráč také nemůže dosáhnout 10. úrovně jinak, než tím, že zabije příšeru.

Karty příšer:
Je-li karta příšery otočena během 1. fáze - otevření dveří - musí s touto příšerou hráč, který jí otočil ihned bojovat. Jinak se hráč také může setkat s příšerou, když "hledá problémy" (tj. vyloží si příšeru z ruky) nebo když potká "putující příšeru". Každá karta příšery se počítá jako jedna příšera, i když je název v plurálu.

Karty očarování:
Kouzla (karty) Ancient, Enraged, Intelligent a Humongous zvyšují úroveň síly příšery ("Baby" snižuje).
Putující příšera (Wandering Monster) a spřízněná příšera (Mate) mohou být zahrány kdykoliv během jakéhokoliv boje. Kouzla se sčítají dohromady a platí i pro přidanou příšeru. Jsou-li v boji již dvě příšery a je vyložena ještě putující příšera, musí si hráč, který kouzlo seslal vybrat, na které dvě příšery bude kouzlo fungovat.

Karty pokladů a věcí:
Jakákoliv karta věci nebo pokladu může být zahrána hned jak ji hráč získá nebo kdykoliv během kola.
Některé karty mají speciální efekt - např. Go Up A Level. Můžete je použít kdykoliv, pokud ovšem karta neříká opak. Vždy pečlivě kontrolujte, co je na kartě napsáno.
Poklady a věci mohou mít statut karty na jedno použití ("usable once only"). Takové karty lze zahrát kdykoliv během boje. Nezáleží, máte-li je v ruce nebo už vyložené. Ostatní věci mohou být použity pouze jsou-li už vyložené na stole (nesené).
Je-li kolo hráče, může je vyložit a hned použít. Pomáhá-li hráč někomu nebo bojuje-li mimo své kolo, nemůže vyložit žádnou novou věc z ruky na stůl.

Karty kletby (Curses):
Je-li karta s kletbou otočena během 1. fáze "otevření dveří", působí ihned na hráče, který jí otočil.
Líznul-li si hráč kartu s kletbou tajně nebo jí získal jinou cestou, může být zahrána na kohokoliv, kdykoliv.
Kdykoli, slyšíte?
Například můžete někomu zredukovat sílu, když už si myslí, že porazil příšeru - to je velká legrace.
Kletba se děje ihned - je-li to možné, karta je pak odhozena.
Výjimka. Karta "Change Sex" dává postih až v následujícím boji a "Chicken On Your Head" působí stále. Tyto dvě karty zůstávají vyložené tak dlouho, dokud se jich postižený nezbaví.
Dá-li se kletba aplikovat na více než na jednu věc, oběť si sama rozhodne, o kterou věc přijde nebo která zůstane zakletá. Působí-li kletba na něco co hráč nemá, jednoduše jí ignoruje a karta kletby je odhozena.

Karty ras a povolání:
Tyto karty jsou hrány na stůl ihned jak jsou získány nebo kdykoliv během vlastního kola.
Karty Míšenec (Haif Breed) a Super Munchkin jsou karty umožňující hrát za dvě rasy nebo povolání současně. Kartu míšence lze hrát kdykoliv, pokud už má hráč vyloženou alespoň jednu kartu rasy. Je pak napůl určitá rasa a napůl člověk.
Hráč také může ihned nebo kdykoliv později přidat druhou rasu. Hráč má pak výhody i nevýhody obou.
Ve chvíli, kdy ztratí všechny vyložené karty rasy, přichází i o kartu míšence.
Karta Super Munchkin umožňuje hrát za dvě povolání. Lze jí vyložit tehdy, má-li už hráč vyložené alespoň jedno povolání. Druhé povolání musí mít zároveň připravené ihned vyložit. Ve chvíli, kdy přijde o jedno z vyložených povolání, odhazuje i kartu Super Munchkina.

Ostatní pravidla:

Může nastat chvíle, kdy bude pro hráče výhodné zahrát kletbu nebo příšeru sám na sebe.

Také můžete "pomáhat" jiným hráčům tak, že přijdou o nějaké věci - to je velmi Munchkinovské - klidně a hodně to dělejte.

Obchod:

Hráč může směňovat věci (pouze věci) s jinými hráči. Může směňovat pouze věci, které nese (má vyložené) - ne věci z ruky. Hráč může obchodovat kdykoliv, vyjma doby kdy bojuje, nejvýhodnější je obchodovat mimo své kolo. Všechny věci, které hráč vyměnil jdou hned na stůl (vyloží se).

Hráč, jehož kolo není, nemůže věci hned prodávat. Musí počkat až bude jeho kolo. Může také věci věnovat jinému hráči (např. jako úplatek za slíbenou pomoc nebo naopak jako dar za to, že obdarovaný hráč jinému hráči nepomůže). Hráči si mohou ukazovat karty.

Zásah do souboje:

Do cizího boje může hráč zasahovat několika způsoby:

  1. použije kartu najedno použití - například lektvar, který hráč použije na příšeru, se kterou bojuje jiný hráč (nebo také může "omylem" seslat lektvar na bojujícího hráče);
  2. očarování příšery - tyto karty většinou příšeru oslabí a někdy dávají také v závěru víc pokladů;
  3. zahrání putující příšery - hráč připojí příšeru ze své ruky k probíhajícímu boji;
  4. okradení bojujícího hráče - je-li hráč zloděj, může během bitvy okrást bojujícího;
  5. zakletí - hráč zakleje bojujícího hráče nebo příšeru.

Nejasnosti v pravidlech a hádky:

Když text na kartě nesouhlasí s pravidly, přednost má text na kartě. Ostatní nejasnosti se řeší hlasitými hádkami mezi hráči s tím, že poslední slovo má vlastník hry.