Nabízíme Vám

Vaše pozice: Deskové-hry.eu » Nezlobte opičáka

Nezlobte opičáka

Nezlobte opičákaZábavná magnetická hra pro děti od 6 - 12 let.

K vybavení hry náleží:

  • 1 palma s podstavcem,
  • 4 různobarevné figurky opiček,
  • 1 opičák velký,
  • 1 kostka modrá s čísly,
  • 1kostka červená s puntíky,
  • 3 kokosové ořechy.

V pralese pod palmou si hrály čtyři opičky. Z velkých listů si dělaly klobouky, které si pitvorně nasazovaly na hlavu, na stébla si navlékaly různé plody a vešely si je na krk jako korálky a všelijak se opičily po lidech, o kterých jim jejich mámy vypravovaly.

Za chvíli je však hra omrzela a poněvadž byly nezbedné, přemýšlely co by darebného provedly. Nedaleko odtud spal po dobrém obědě opičák - samotář, o kterém bylo známo, že je starý mrzout. Opičky se dohodly, že jej budou škádlit, aby mu překazily příjemný polední spánek. Začaly jej šimrat na nohou, házely po něm písek, vřeštěly a všelijak jinak jej znepokojovaly.

Opičák si tyto darebnosti nechal chvíli líbit, když však po něm jedna opička z přílišné rozpustilosti hodila větším kamenem a uhodila jej bolestivě do kotníku, rozhodl se, že je prožene a pořádně potrestá.

Opičky se rozutekly a spěchaly k palmě, aby se na ni vyšplhaly, neboť se spoléhaly na to, že opičák je již starý a že za nimi nepoleze. Opičáku se za nimi na palmu také lézt nechtělo, poněvadž se mu však opičky se stromu stále ještě posmívaly a drze na něj popkřikovaly, začal za nimi šplhat. Šlo mu to sice pomalu — a jak to dopadlo se dozvíte ze hry.

Pravidla hry:

Hry se může zúčastniti 2 — 5 hráčů. Jeden hráč si vezme figurku opičáka, další si rozeberou figurky opiček.

Opičák používá k házení kostky modré a o vržený počet bodů může šplhat stále vpřed. Opičky používají kostky bílé, na které jsou tištěna čísla červeně a černě. Padne-li jim číslo červené, znamená to, že mohou o tolik bodů šplhat vzhůru. Padne-li jim černá nula, musí zůstat na místě (odpočívají) a při černé dvojce se musí vrátit o dva body zpět (měly nehodu, uklouzly apod.).

Hru zahajují opičky, které utekly před opičákem na okraj podstavce. O pořadí rozhodnou červenou kostkou s puntíky. Která z nich dosáhla nejvyššího počtu bodů, je na řadě první a postupně podle vržených puntíků pak další.

Opička s prvním pořadím pak vrhá kostkou bílou a dosáhne-li červeného čísla, šplhá hned s podstavce na palmu. Při čísle černém (0 nebo 2) zůstává však na výchozím místě podstavce. Stejně tak pokračují v pořadí ostatní opičky. Na jednom dílci palmy se může umístit i více opiček, jedna druhou při této hře tedy nevyřazuje.

Opičák hází kostkou poslední a to až tehdy, když jsou již všechny opičky na kmeni palmy. Postupuje pouze vzhůru. Jeho snahou je buď dohoniti nebo předhoniti některou z opiček, ketrou pak řádně vyplatí a která tím je ze hry vyřazena.

Hru vyhrává opička, která se vyšplhala až na vrchol palmy. Anebo to vyhraje opičák tak, že všechny opičky ze hry vyřadí? Zkuste to!

 

Závod o kokosy

Druhý způsob hry.

Hrají pouze opičky.

Hází se jen červenou kostkou s puntíky.

Opičky spatřily při hře na vrcholu palmy tři kokosové ořechy — jeden velký, druhý menší a jeden docala malý.

Dostaly na ně chuť a řekly si, že si pro ně na palmu vylezou. Každá chtěla urvat ořech největší a proto se snažily, aby byly na vrcholku palmy co nejdříve.

Při šplhání si všelijak překážely a tak se mnohdy stalo, že některá uklouzla po kmeni dolů a musela ostatní zase dohánět. Nejhůř na tom bude poslední, neboť pro ni v koruně stromu již žádný ořech není a lezla tudíž nadarmo.

Pravidla druhé hry:

Mohou hráti 2 — 4 hráči, kteří postupně hází červenou kostkou s puntíky. Podle počtu dosažených bodů šplhají pak přímo po kmeni nahoru.

Sejdou-li se však na jednom dílci opičky dvě, musí první, která již na dílci byla (je již unavená), ustoupiti druhé opičce, která přilezla za ní, a to o tolik bodů, kolik tato druhá opička naposled hodila.
Dostane-li se takto ustupující opička zase na obsazený dílec, vrací se ještě o stejný počet dále zpět.

První opička, která dosáhla vrcholu, získává největší ořech, druhá menší a třetí malý. Poslední se již namáhat nemusí, protože pro ni nahoře již nic nezůstalo.

Tak tedy vzhůru pro kokosy.