Nabízíme Vám

Vaše pozice: Deskové-hry.eu » Rodinný podnik (Family Business)

Rodinný podnik (Family Business)

Rodinný podnik (Family Business)Pravidla hry

CÍL HRY

Během Prohibiční éry bojují mafiánské gangy o právo na prodej alkoholu. Právě začíná Válka gangů a každý z hráčů je vůdcem jednoho z nich, řídí svůj rodinný podnik a snaží se zničit všechny ostatní gangy. Najímá si profesionální zabijáky a uzavírá s nimi smlouvy o vraždě nepohodlných gangsterů. Cílem hry je být tím posledním šéfem gangu, kterému ve hře zůstane nějaký gangster.

OBSAH HRY

Hra "Rodinný podnik" se skládá z krabice, pravidel, balíčku 54 karet (balíček gangsterů)
a balíčku 57 karet (balíček akčních karet dále jen balíček A).

BALÍČEK GANGSTERŮ

Balíček obsahuje šest gangů, každý gang se skládá z devíti gangsterů.

BALÍČEK AKČNÍCH KARET

V balíčku A jsou tři typy karet. ÚTOČNÉ, OBRANNÉ a ODVETNÉ. Útočné karty mohou gangstery Vašich protivníku popravit nebo je umístit na Černou listinu. Obranné karty mohou gangstery z Černé listiny osvobodit nebo oddálit jejich popravu. Odvetné karty (označené červenými obrázky) jsou jedinými kartami, které mohou být použity mimo hrací pořadí (mimo Váš tah). Používají se k blokování protivníkovy hry.

USPOŘÁDÁNÍ HRY

Každý hráč si vybere svůj gang. Pokud hraje méně než 6 hráčů, nevybraný gang se nepoužije a dá se stranou. Každý hráč rozloží své gangstery před sebe tak, aby je viděli všichni ostatní hráči.

Z balíčku A vyndejte kartu "Otoč se ke zdi!" a dejte ji doprostřed hrací plochy, tato karta
představuje Černou listinu. Vedle karty "Otoč se ke zdi!" položte krabici. Místo, kde je napsáno "Odpočívej v pokoji", reprezentuje hřbitov, kam jsou pohřbíváni popravení gangsteři. Karty, které jsou umístěny na hřbitově, jsou mimo hru.

Když má být gangster "umístěn na Černou listinu", znamená to, že gangstera položíte co nejblíže ke kartě "Otoč se ke zdi!" obrázkem nahoru. Další gangsteři umístění na Černou listinu se umisťují za sebou ve vzestupném pořadí od karty "Otoč se ke zdi!".

Rozdávající zamíchá balíček A a rozdá každému hráči 5 karet obrázkem dolů. Tyto karty drží hráči v ruce a neukazují je. Zbylé akční karty položí rozdávající na stůl obrázkem dolů.

HRA

Rozdávající hraje jako první. Hraje se po směru hodinových ručiček, dokud hra není přerušena odvetnou kartou. Jestliže je odvetná karta vyložena, je na tahu ten hráč, který odvetnou kartu vyložil.

Během prvního tahu si rozdávající lízne kartu z balíčku A (který je položen na stole) a přidá ji k ostatním do ruky. Potom si z karet, které má na ruce, vybere jednu, vyloží ji na stůl (tím načíná hromádku vyhozených karet) a buďto následuje pokyny, které karta obsahuje, nebo oznámí, že kartu pouze vyhodil.

Další hráč si stejně jako rozdávající lízne kartu z balíčku A a z karet, které má na ruce si jednu vybere. Opět ji buďto zahraje, anebo oznámí, že ji pouze vyhodil. Tímto způsobem hra pokračuje po směru hodinových ručiček. Pokud jsou všechny karty z balíčku A použity před koncem hry, vyhozené karty se znovu zamíchají a tím vytvoří nový použitelný balíček akčních karet.

Odvetné karty (s červenými obrázky) jsou jediné, které můžete vyložit mimo Váš tah. V jednu dobu ji může vyložit pouze jeden hráč, a to jako odpověď na protivníkovu hru. Po provedení instrukcí obsažených na Odvetné kartě si hráč, který ji vyložit, lízne kartu z balíčku A. Nahrazuje tím kartu, kterou vyložil jako odvetnou. (Po celou dobu hry tak má každý hráč v ruce pět karet). Na tahu je teď hráč, který vyložil Odvetnou kartu.

Nezapomeňte: když má být gangster "umístěn na Černou listinu", znamená to, že gangstera položíte co nejblíže ke kartě "Otoč se ke zdi!" obrázkem nahoru. Další gangsteři, umístění na Černou listinu, se umisťují za sebou ve vzestupném pořadí od karty "Otoč se ke zdi!".

VÁLKA

Jakmile některý hráč vyloží kartu VÁLKA GANGŮ, VENDETA nebo ZÁKEŘNÉ NAPADENÍ, začíná Válka gangů. Jinak válka začíná automaticky tehdy, když je na konci tahu na Černé listině 6 a více gangsterů a také v případě, kdy ve hře zbývá 6 a méně gangsterů.

Odstřelování začíná následující tah po tahu, ve kterém začala Válka gangů a je vykonáno vždy před tím, než si hráč lízne kartu z balíčku A. Toto se opakuje tak dlouho, dokud válka gangů neskončí. Během války je vždy první gangster na Černě listině (nebo dva, pokud probíhá VENDETA nebo ZÁKEŘNÉ NAPADENÍ) zastřelen a pohřben (do krabice na místo "Odpočívej v pokoji") a všichni gangsteři na Černé listině se posunou blíže ke kartě "Otoč se ke zdi!". Když už na Černé listině není žádný gangster, Válka gangů skončila.

Hráč je vyřazen ze hry, když jsou všichni jeho gangsteři pohřbeni na hřbitově. Všechny karty, které má na ruce, odkládá na hromádku vyhozených karet a to i v případě, kdy jeho poslední gangster byl odstraněn na začátku jeho tahu. V tomto případě je na tahu hráč sedící po jeho levé ruce. Hra končí, když ve hře zůstal poslední, anebo vůbec žádný gangster. Poslední hráč mající svého gangstera ve hře, je vítěz.

BALÍČEK AKČNÍCH KARET

Následuje podrobné vysvětlení toho, co která karta může a nemůže udělat. K této časti se vracejte. kdykoliv si potřebujete ověřit správnost pravidel.

ÚTOČNÉ KARTY

Útočné karty se používají během normálního hracího sledu a slouží k umístění gangsterů Vašich protihráčů na Černou listinu.

SMLOUVA
Karta umísťuje protihráčova gangstera na Černou listinu. Na obranu mohou být použity karty MOC GANGU a RODINNÝ VLIV. Pozn. pokud chcete protihráčovi oznámit, že pomocí jakékoliv karty Smlouva umísťujete jeho gangstera na Černou listinu, můžete např. říct: (jméno), uzavřel/a jsem smlouvu o tvé popravě.

SMLOUVA / Žádná Moc gangu
Karta má stejný význam, jako karta SMLOUVA. Jen s tím rozdílem, že na obranu nemůže být použita karta MOC GANGU, ale pouze karta RODINNÝ VLIV.

SMLOUVA / Žádný Rodinný vliv
Karta má stejný význam, jako karta SMLOUVA, jen s tím rozdílem, že na obranu nemůže být použita karta RODINNÝ VLIV, ale pouze karta MOC GANGU.

SMLOUVA / Žádná Moc gangu / Žádný Rodinný vliv
Karta má stejný význam, jako karta SMLOUVA, jen s tím rozdílem, že na obranu nemůže být použita karta MOC GANGU ani RODINNÝ VLIV.

PŘEDNOSTNÍ SMLOUVA
Karta má stejný vyznám, jako karta SMLOUVA, jen s tím rozdílem, že se protihráčův gangster umístí na začátek Černé listiny. Na obranu mohou být použity karty MOC GANGU nebo RODINNÝ VLIV. Pokud se protihráč brání kartou MOC GANGU, potom hráč, který zahrál kartu PŘEDNOSTNÍ SMLOUVA, musí na Černou listinu přednostně umístit svého vlastního gangstera (viz vysvětlení karty MOC GANGU).

DVOJITÁ SMLOUVA
Tato karta má stejný význam, jako karta SMLOUVA, jen s tím rozdílem, že hráč, proti kterému je tato karta hrána, musí umístit na Černou listinu dva své gangstery. Muže se bránit kartami MOC GANGU nebo RODINNÝ VLIV (ale jen jednou v daném tahu), nicméně tím ochrání pouze jednoho gangstera a druhého musí na Černou listinu umístit. Pokud je karta DVOJITÁ SMLOUVA zahrána proti hráči, kterému zůstává ve hře poslední gangster, musí ho umístit na Černou listinu bez ohledu na to, zda použil Obrannou kartu.

ZÁSAH
Karta umožňuje hráči okamžitou popravu jakéhokoliv gangstera ve hře, ať už je na Černé listině nebo ne. Ale hráč, který tuto kartu vyložil, pak musí položit jednoho svého gangstera na Černou listinu. Všimněte si, že toto je jediná karta, kterou můžete gangstera popravit, aniž by musel být nejprve na Černé listině.

MASAKR NA DEN SV. VALENTÝNA
Tato karta okamžitě a bez milosti popraví a pohřbí všechny gangstery, kteří se nacházejí na Černé listině.

ZRADA
Karta umožňuje hráči, aby vybral od každého protivníka jednoho gangstera a umístil je na Černou listinu v pořadí, jaké uzná za vhodné.

VÁLKA GANGŮ
Karta začíná válku bez ohledu na to, je li na Černé listině více než šest gangsterů.

ZÁKEŘNÉ NAPADENÍ
Karta začíná Válku gangů druhého slupně. Na začátku tahu dalšího hráče a potom každý tah, dokud Válka gangů neskončí, jsou první dva gangsteři na Černé listině popraveni a pohřbeni.

VENDETA (Krevní msta)
Vendeta umožňuje hráči, aby vybrat od každého protihráče dva gangstery a umístil je na Černou listinu v pořadí, jaké uzná za vhodné. Válka druhého stupně začíná na začátku tahu dalšího hráče. Jedinou kartou, kterou se můžete proti kartě VENDETA bránit, je karta BEZPEČNÝ DŮM.

OBRANNÉ KARTY

Obranné karty se používají během normálního hracího sledu a slouží k obraně gangsterů hráče tím, že mu je dovoluje osvobodit z Černé listiny nebo oddálit jejich popravu, tyto karty mohou být použity k ochraně gangsterů jakéhokoliv hráče (mimo karty VYPLACENÍ).

BERU ROHA
Karta umožňuje zachránit z Černé listiny jednoho gangstera dle vlastního výběru tím, že jednoduše vezme roha. Jedinou kartou, která tomuto statečnému útěku dokáže zabránit, je karta PRÁSKAČ.

POLICEJNÍ OCHRANA
Karta umožňuje uvolnit z Černé listiny jednoho gangstera dle vlastní volby.

NÁHRADA
Karta umožňuje uvolnit z Černé listiny jednoho gangstera dle vlastní volby a nahradil ho jedním gangsterem jakéhokoli protihráče.

INTRIKY
Hráč, který vyloží tuto kartu, může jakkoliv přerovnal pořadí gangsterů na Černé listině, ale nesmí na ni dodávat ani z ní odebírat žádné gangstery.

PŘÍMĚŘÍ
Tato karta zastavuje válku. Je-li však na Černé listině šest a více gangsterů, nebo zbývá-li ve hře šest a méně gangsterů, pak karta PŘÍMĚŘÍ nemá žádný účinek a válka prvního stupně pokračuje na začátku tahu dalšího hráče.

VYPLACENÍ
Karta umožňuje hráči, aby osvobodil z Černé listiny všechny své gangstery.

CELOSTÁTNÍ ZÁTAH
Osvobozuje všechny gangstery z Černé listiny. Pozn. někdy se hráči ptají, jak to, že karta CELOSTÁTNÍ ZÁTAH osvobozuje všechny gangstery z Četné listiny. Je to proto, že všichni gangsteři jsou chyceni a zavřeni do vězení (jsou tedy odstraněni z četné listiny) a profesionální zabiják je tedy nemůže postavit ke zdi a odstřelit je.

ODVETNÉ KARTY

Odvetné karty (s červenými obrázky) jsou jediné, které můžete vyložit mimo Váš tah. V jednu dobu ji může vyložit pouze jeden hráč, a to jako odpověď na protivníkovu hru. Po provedení instrukcí obsažených na Odvetné kartě si hráč, který ji vyložil, lízne kartu z balíčku A. Nahrazuje tím kartu, kterou vyložil jako odvetnou (každý hráč musí mít na ruce vždycky pět karet). Na tahu je teď hráč, který vyložil Odvetnou kartu.

PRÁSKAČ
Karta může být použita jako odveta na kartu BERU ROHA a zabraňuje hráči, který chce z Černé listiny zmizet, aby skutečné zmizel. Karlu PRÁSKAČ může vyložit jakýkoliv hráč, ale jenom ten hráč, který položí kartu na stůl jako první, s ní může hrát. Ostatní hráči, kteří kartu PRÁSKAČ vyložili pozdě, ji musí stáhnout zpět do své ruky.

BEZPEČNÝ DŮM
Karta se hraje jako odpověď na kartu VENDETA a chrání hráčovy gangstery před umístěním na Černou listinu.

MOC GANGU
Karta, která může být hrána proti jakémukoliv typu Smluv, kromě karet SMLOUVA / Žádná Moc gangu nebo SMLOUVA / Žádná Moc gangu / Žádný Rodinný vliv pokud je karta MOC GANGU zahraná proti kartě SMLOUVA, musí hráč, který kartu SMLOUVA zahrál, umístit na Černou listinu jednoho ze svých gangsterů (v případě PŘEDNOSTNÍ SMLOUVY umístí svého gangstera na 1. místo). Pokud hráč použije kartu MOC GANGU proti kartě DVOJITÁ SMLOUVA, umístí na Černou listinu jenom jednoho svého gangstera a druhého umístí hráč, který kartu DVOJITÁ SMLOUVA vyložil. Hráč, který vyložil kartu MOC GANGU, určí pořadí těchto dvou gangsterů na Černé listině (ale budou jako poslední).

RODINNÝ VLIV
Karta může být použita proti jakémukoliv typu Smluv, kromě karty SMLOUVA / Žádný Rodinný vliv nebo kartě SMLOUVA /Žádná Moc gangu / Žádny Rodinný vliv. Karta chrání hráče před umístěním na Černou listinu. Pokud hráč použije kartu proti kartě DVOJITÁ SMLOUVA, umístí na Černou listinu pouze jednoho svého gangstera.

 

Obchodní značky © Mayfair Games Inc. a originální ™Family Business jsou majetkem
firmy Mayfair Games Inc. USA

Obchodní značky Rodinný podnik a Blackfire Games logo jsou majetkem firmy Blackfire Games s.r.o.

Český překlad © Blackfire Games s.r.o. 1990