Nabízíme Vám

Vaše pozice: Deskové-hry.eu » Soudruhu, nezlob se!

Soudruhu, nezlob se!

Pravidla pro hru Soudruhu, nezlob se!

Soudruhu, nezlob se!Společenská hra „Soudruhu nezlob se!" je určena ke hře pro dvě až osm osob.

Obsahuje:

 • hrací plán
 • 1 hrací kostku
 • 8 figurek
 • bankovky
 • 20 zvýhodňujících kartiček označených symbolem smíchu
 • 20 znevýhodňujících kartiček označených symbolem smutku.

Účelem hry je proběhnout všechna pole směrem od „STARTU" (ve středu plánu) k cíli „BRD".

Cestou jsou pásma:

 • BEZ: bezpartijní
 • KAN: kandidát
 • KOM: člen strany
 • POS: poslanec
 • ÚV: člen ÚV
 • POL: člen politbyra ÚV
 • GEN: generální tajemník ÚV strany

Vítězem se stává ten generální tajemník, kterému se podaří vyměnit nahromaděné koruny za valuty a prchnout s nimi do BRD.

S čím se na plánu setkáte:

 • prázdná políčka
 • políčka se symbolem smíchu: hráč si vezme kartičku, splní úkol (podle pásma, ve kterém právě je) a vrátí ji dospod s výjimkou kartiček:
  • „Propustka z vězení"
  • „Kompromitující materiál na předsedu prověrkové komise",
  • „Neprůstřelná vesta",
  • „Klestě na zátarasy",
  • „Plán na zaminování",
   které schová k pozdějšímu využití. Tyto kartičky mohou hráči kdykoliv během hry mezi sebou volně prodávat a nakupovat.
 • políčka se symbolem smutku: hráč si vezme kartičku a splní úkol (podle pásma, ve kterém právě je) a vrátí ji dospod.
 • políčka s částkou „700", „750", „800" atd. ... znamenají výplatu z banku a stačí je přejít.
 • Přeskočíš-li podle příkazu více výplat, bereš jejich součet (pouze při skoku vpřed). (V pásmu „GEN" se vyplácí také jen při pohybu vpřed.)

V pásmu „KOM"

 • políčka I. a [II.) stranické prověrky: Skočíš-li na „ANO", jsi prověřen a posuneš figurku až na „PROV I" (PROV II). Skočíš-li na „NE", nejsi prověřen a musíš se vrátit na „BEZ". Vlastníš-li vsak kartičku „Kompromitující materiál na předsedu prověrkové komise", odevzdáš ji a skočíš na „PROV I / PROV II". Stejně tak podplatíš-li předsedu 30 000,— (dáš do banku).

V pásmu „GEN"

 • políčko „VEKSL" — dochází ke směně 1 000 000,— Kčs za DM. Je nutno skočit na toto políčko přímo.
 • políčko „PS" (pohraniční stráž) — jsi zastřelen, vyřazen ze hry a peníze odevzdáš do BANKU. (S výjimkou viz stať „HRA")
 • políčko „Vysoké napětí" — skončíš na elektrických zátarasech, jsi vyřazen ze hry a peníze odevzdáš do banku.
 • políčko „MINA" — šlápl jsi na minu, jsi vyřazen ze hry a peníze odevzdáš do banku. (S výjimkou viz stať „HRA")

„Blázinec"

 • do blázince příkazem z kartičky
 • ven z blázince po hození „1" nebo „6" (Začínáš od „BEZ")

„Vězení"

 • do vězení
  1. příkazem z kartičky
  2. nemáš-li na zaplacení (Do banku přitom napřed odevzdáš vše, co máš)
 • ven z vězení po hození „1" nebo „6" (Začínáš na „BEZ)
  nebo užitím kartičky „Propustka z vězení"
  nebo složením kauce 50 000,—
  V těchto dvou případech pokračuješ ve hře, na „BEZ" se nevracíš.

Pohyb v pásmech

„BEZ", „KAN", „KOM", „POS", „ÚV" je možný pouze směrem vpřed a nesmí se vyhazovat. Na jednom políčku může být více hráčů.

 • V pásmu „POL" je možný pouze pohyb vpřed, avšak smí se vyhazovat a to pouze zezadu. (Vyhozený hráč odevzdá tomu, jímž byl vyhozen 100 000 Kčs a vrací se na „POL".)
 • V pásmu „GEN" je možný pohyb vpřed i zpět a vyhazovat je možno oběma směry. (Vyhozený se vrací na políčko „GEN" a tomu, jímž byl vyhozen, odevzdá 100 000 Kčs.) Je-li hráč vyhozen z políčka „VEKSL", vrací se na „GEN"! Všechny peníze přitom musí odevzdat tomu, jímž byl vyhozen. Vlastní-li zvýhodňující kartičky, odevzdá mu i ty.

Před zahájením hry:

Všichni hráči hodí 1x kostkou

 • nejvyšší začíná,
 • nejnižší musí obstarávat „BANK" a hned vydá každému hráči 2000,— a promíchá a uloží kartičky na místo.

HRA:

Každý hráč hází vždy 1x kostkou a posunuje figurku. Po „6" hod vždy opakuje. Hráči se tak pohybují jednotlivými pásmy, pravidelně inkasují z „BANKU" výplaty a plní příkazy z kartiček. V závěru hry na konci pásma „GEN" postupuje hráč takto:

 • musí mít nahromaděný 1 milión nejméně (podmínka skoku na políčko „VEKSL")
 • Když se octne hráč na konci hry a nemá nezbytný milión, nebo o část peněz přijde na cestě mezi poslední výplatou a „VEKSLEM"
 • umožňuje mu pohyb oběma směry v pásmu „GEN" peníze na políčkách výplat v tomto pásmu získat. Výplaty se vsak provádí pouze při pohybu směrem vpřed.
 • Skočí na políčko „VEKSL" a vymění 1 milión za 50 000,— DM. Nezdaří-li se mu to, nemůže čekat na místě na potřebné hozené číslo, ale musí jít zpět a pokusit se znovu, když na něj přijde řada.
 • Pozor! Je třeba počítat s dalšími možnými platbami v Kčs. Nemáš-li dost Kčs, musíš si vyměnit zpět valuty za Kčs (celou částku) a pokračovat ve hře, jako kdybys na políčku „VEKSL" ještě nebyl.
 • Dále postupuje hraničním pásmem, kde musí obratně manipulovat, aby se vyhnul políčkům „PS", „Vysoké napětí" a „MINA". Povede-li se mu to, zvítězil a hra končí. (Hranici stačí přeběhnout.)
  Nemůže-li jinak a je nucen skočit na políčko „PS", jsou dvě možnosti:
  1. Vlastní-li kartičku „Neprůstřelná vesta" — odevzdá ji a pokračuje ve hře.
  2. Nevlastní-li kartičku „Neprůstřelná vesta", je ze hry úplně vyřazen. (Peníze odevzdá do „BANKU")
 • Stejně je tomu u pole „Vysoké napětí", tam ho zachrání vlastnictví kartičky „Nůžky na zátarasy" i u políčka „MINA" — tam ho zachrání vlastnictví kartičky „Plán zaminování".
 • Nemá-li bankéř na výplaty drobné a nemůže-li mu žádný z účastníků hry velkou bankovku proměnit, může velkou bankovku vyřadit ze hry a nahradit ji směnkami na menší částky, které vypíše na libovolné papírky.

Dojde-li v průběhu hry k situaci, že „BANK" je prázdný, vyhlásí bankéř měnovou reformu v poměru 1:2, tzn. každý hráč odevzdá polovinu své hotovosti do „BANKU".

Společenské hry Ivana Mládka
Vydavatelská práva, odbyt: KRDMED v. o. s., tel. 02 370454
Výrobu zajišťuje: TAPE, v. o. s., tel. 02 357431

 

Pravidla poskytnul Adee