Nabízíme Vám

Vaše pozice: Deskové-hry.eu » Stopař

Stopař

StopařObsah

  • 6 karet náčelníků
  • 18 karet stopařů
  • 60 hracích karet

Pravidla hry

Na prérijních lovištích žije ve vzájemné nevraživosti šest indiánských kmenů. Na různých místech prérie se skrývají jejich zvědové. Ale i ten nejlepší zvěd po sobě zanechá stopu. Vaším úkolem je nepřátelské zvědy objevit, zapamatovat si jejich úkryt a ve vhodné chvíli je zajmout. Ovšem pozor, ve hře jsou i falešné stopy a soupeři se budou snažit měnit místa úkrytů svých zvědů. Vítězí ten, kdo zajme nejvíce nepřátel.

Během hry se hráči snaží vystopovat a zajmout co nejvíce cizích zvědů, to znamená získat co největší počet karet s obrázky nepřátelských Indiánů, za které získávají body. Pokud hráč vezme z hrací plochy kartu s falešnou stopou nebo omylem zajme vlastního zvěda, body ztrácí.

Každý hráč si nejprve vylosuje jednu ze šesti velkých zaoblených karet. Na lícové straně jsou obrázky Indiánů, kteří představují znepřátelené kmeny. Indiáni jednotlivých kmenů se od sebe liší svým zjevem, zejména pomalováním tváře. Každý hráč se stává náčelníkem toho kmene, jehož představitel je zobrazen na vylosované kartě. Tuto kartu má hráč během hry vyloženou před sebou. Z malých zaoblených karet si každý vybere tři karty s obrázkem svého kmene. Tyto malé karty představují indiánského stopaře.

Hranaté hrací karty představují indiánské zvědy a falešné stopy. Každý kmen má ve hře 3 zvědy (barevné obrázky Indiánů) a 7 falešných stop (karty s obrázky stínů). Všechny tyto karty se po důkladném promíchání rozloží na stůl podle zobrazené předlohy. Karty se pokládají lícem dolů, aby obrázek zůstal ukryt. Na hrací plochu se rozkládá plný počet karet i v případě, že se hry účastní méně než 6 hráčů. Zvědové kmenů, se kterými nikdo nehraje, se rovněž v průběhu hry vyhledávají a zajímají.

Dohodou nebo losem se určí hráč, který zahájí hru. Ostatní následují ve směru hodinových ručiček. Hráč, který je na řadě, vezme z hrací plochy postupně dvě karty dle vlastního výběru. Prohlédne si je tak, aby je neviděli ostatní a vrátí je zpět na původní místo. Totéž provedou v daném pořadí i ostatní hráči. V prohlížení karet se střídají tak dlouho, dokud některý hráč nezíská dojem, že si již pamatuje dostatečný počet nepřátelských zvědů. Jakmile na něho přijde řada, odloží jednu kartu stopaře do prázdného středu hracího pole. Potom může sesbírat z hrací plochy libovolný počet karet. Tyto karty hráč odloží před sebe obrázkem dolů, aniž by si je prohlédl. Na závěr svého tahu, ve kterém karty sbíral, má ještě možnost zmást soupeře tím, že na hrací ploše přemístí 1–3 karty podle vlastního výběru na uvolněná místa. Na tyto přesunované karty se nesmí podívat.

Hráč, který odložil již všechny tři karty svých stopařů, dále nehraje. Ve chvíli, kdy ve hře zůstávají pouze dva hráči a jeden z nich odloží svého posledního stopaře, má zbývající hráč možnost provést ještě dva tahy. V jednom tahu si může prohlédnout dvě karty a ve druhém odložit zbývající karty stopařů a vzít si libovolný počet hracích karet. Tím hra končí.

Po skončení hry vyloží hráči všechny nasbírané karty obrázkem nahoru vedle své náčelnické karty. Otočí se i všechny karty, které zůstaly na hrací ploše. Potom si hráči spočítají body. Vyhrává ten, kdo získal nejvíce bodů.

  • za zajatého nepřátelského zvěda se přičítají 3 body (+3)
  • za vlastního zvěda, který nebyl nikým zajat se přičítají 2 body (+2)
  • za omylem zajatého vlastního zvěda se odečítají 3 body  (-3)
  • za falešnou stopu se odečítají 2 body (-2)

Dobře se rozmyslete, než odložíte kartu stopaře. Jestliže ji odehrajete příliš brzy, získáte málo zvědů, zahrajete-li ji příliš pozdě, nemusí Vám spoluhráči již na herním poli žádného zvěda ponechat. Pokud zbývají ve hře pouze dva hráči, může být výhodné odložit všechny své karty stopařů najednou a tak uspíšit konec hry. Hlavně tehdy, jestliže se domníváte, že karty zvědů, zbývající na herním poli, budou užitečnější Vašemu soupeři než Vám.

Počet karet, které mohou být v jednom tahu prohlédnuty, lze po dohodě zvýšit na 3–4 karty. Hráči v kratším čase vidí více karet a mohou se rychleji rozhodovat pro odložení karet stopařů.

Lze rovněž zvýšit počet přesouvaných karet až na 5. Tyto rozsáhlejší přesuny ztěžují ostatním hráčům orientaci v rozložení nalezených zvědů.

Pro lepší orientaci v průběhu hry se mohou jednotliví hráči (náčelníci) pomalovat válečnými barvami svého kmene. Ovšem pouze se svolením rodičů nebo jiných odpovědných osob.

VDI DISK Vám přeje mnoho veselých zážitků při této hře.