Nabízíme Vám

Vaše pozice: Deskové-hry.eu » Záhada hlavolamu a Rychlé šípy

Záhada hlavolamu a Rychlé šípy

Záhada hlavolamu a Rychlé šípyMotto

Rychlé Šípy — Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Rychlonožka a Červenáček, se psem Bublinou — soupeří s Bratrstvem kočičí pracky — Bohoušem, Štětináčem, Dlouhým Bidlem - kterým pomáhá zlý Vont Mažňák, o ježka v kleci. Je to tajemný Hlavolam, ve kterém Jan Tleskač před smrtí ukryl nákres svého vynálezu — létajícího kola. Boj je krutý. Rychlé Šípy musejí protivníky zneškodnit a zajmout: vždy dva a dva vzít jednoho z protivníků mezi sebe. Jsou spojenci Vonta Losny. Mrtvý Jan Tleskač jakoby stál Rychlým šípům po boku a pomáhal vítězně ukončit zápas, a získat Hlavolam.

Pravidla hry

Rozdává se po 4 kartách, které si hráči rozloží v ruce do vějíře. Balíček zbylých karet se položí do středu stolu obrázky dolů. Začíná hráč následující po rozdávajícím ve směru hodinových ručiček.

Dostal-li některý z hráčů (nebo vytáhl-li si v průběhu hry z balíčku) kartu JEŽEK V KLECI, položí ji obrázkem nahoru po jedné straně balíčku (kam se nebudou odhazovat karty) a vezme si náhradní kartu. O JEŽKA V KLECI se bojuje.

Každý z hráčů je povinen v každém kole brát buď z balíčku zbylých karet nebo z baličku odhozených karet (ne tedy z obou balíčků v témže kole) jedinou kartu. Braní karty se nelze vyhnout, odhazovat však hráč nemusí, učiní to jen tehdy, je-li to pro něho výhodné (má-li některou kartu dvojmo, chce-li dalšímu hráči ztížit hru apod.).

Cílem hry je získat a vyložit před sebe řadu karet (bez ohledu na barvy) tak, aby zajati stáli mezi Rychlými šípy, tj. v tomto pořadí: Širokko, Mirek Dušín, Jarka Metelka, zajatý Bohouš, Jindra Hojer, další zajatý Štětináč, Rychlonožka, zajatec Dlouhé Bidlo, Červenáček, zadržený zlý Vont Mažňák, pes Bublina, Vont Losna a obrázek Jana Tleskače. První tedy „skočí" do'hry Širokko; řadu střeží dva chlapci Rychlých šípů, úplnou řadu uzavírá dobrý Vont Losna a „duch" Jana Tleskače, který hráči dopomůže k získání JEŽKA V KLECI, a tím i k vítězství.

Karty Jan Tleskač a Losna musí hráč ihned po rozdání, nebo jakmile je z balíčku vezme, vyložit před sebe na stůl a přiložit je do své řady, až na ně přijde řada. Tyto dvě karty je tedy zásadně zakázáno držet v ruce, i když je má hráč případně dvojmo. Také, pokud tyto dvě karty má, nesmí je už brát z balíčku odhozených karet. Právě tak z něj nesmí brát karty, které již má vyloženy v řadě.

Hráč, který odhodil některého z členů Rychlých šípu včetně psa Bubliny, nebo Širokko, je zvýhodněn a bere si ihned z balíčku jednu náhradní kartu. Odhodil-li Losnu, bere si dvě karty, odhodil-li Jana Tleskače, bere si 3 karty.

Naopak odhodí-li hráč Bohouše, následující hráč má zakázáno 1 krát brát a pokračuje další hráč. Odhodí-li předchozí hráč Štětináče, následující hráč sice bere 1 kartu (ne ovšem z baličku odhozených karet), je však povinen odhodit 2 karty. Odhodí-li hráč Dlouhé Bidlo nebo Mažňáka, další hráč nebere a je naopak povinen odhodit 1 kartu. Odhodí-li v takovýchto případech kartu, za kterou by jinak bral náhradní, toto pravidlo neplatí a hráč nesmí brát.

Z balíčku odhozených karet smí další hráč brát všechny karty kromě Losny a Jana Tleskače, ovšem má-li je, kromě karet, které už má vyloženy v řadě a kromě trestných, pokud na něho byly právě odhozeny a on musí vykonat trest. Byl-li na příkaz trestné  karty  trest  vykonán  a   tato   karta   pak   byla znovu odkryta, hráč, který je na řadě, může trestnou kartu z balíčku odhozených karet brát.

Pokud hráč byl povinen odložit 2 karty (po kartě Štětináč), další hráč, pokud chce brát z hromádky odhozených karet, může vzít pouze vrchní odloženou kartu. Je-li však vrchní odložená karta opět trestná (Bohouš, Štětináč atd), musí i on uposlechnout a trest vykonat.

Zásadou Rychlých šípů je poctivost a spravedlivost. Hráči právě tak jako oni poctivě dodržují pravidla a jsou povinni vyložit na stůl prvních 5 karet v tom okamžiku, kdy mají uzavřenou řadu čísel 1—5 (Širokko, Mirek, Jarka, Bohouš, Jindra Hojer). K nim potom přikládají, jakmile vezmou další navazující kartu, až někdo kartou Jan Tleskač svojí řadu ukončí. Přitom musí vždy hráči zůstat jedna jediná (ne více) karta, kterou odhodí hřbetem vzhůru na balíček odložených karet a tím hru uzavírá. Může to být i karta, kterou vzal z balíčku, když na něho přišla řada. Pokud má více karet, odhazuje tak dlouho, až mu zbude jedna, kterou ukončí hru. Komu se takto podaří uzavřít, vítězí a získává JEŽKA V KLECI. Za to se mu připisuje 1 bod. Součet všech bodů po ukončení série her ukazuje absolutního vítěze. Po uzavření hry se však ještě zkontrolují karty ostatních hráčů, zda hráli poctivě. Pokud se u nich najdou karty, které mohli do své řady přiložit, odepisuje se jim za trest 1 bod z dosažených.

Má-li hráč celou uzavřenou řadu karet č. 1 —13, nemusí už brát. Jestliže mu ovšem předchozí hráč odhodí trestnou kartu, musí uposlechnout a vykonat trest. Pokud za trest odhodil i svou poslední kartu, kterou mohl uzavřít, nepokládá se to za uzavření a hráč musí počkat, až si bude moci vzít novou kartu.

Pokud hráč nemá v ruce karty a trestná karta předchozího hráče (kupř. Štětináč) mu přikazuje odhodit, musí tak učinit z řady vyložených karet. Měl-li celou řadu uzavřenou a platila pro něho výhoda, že nechtěl-li, nemusel brát, nyní řadu rozrušil a tato výhoda se na něho už nevztahuje, hraje tedy opět podle pravidel.

Zásadou zůstává, že kromě výjimek (Losna, Jan Tleskač a Štětináč) bere hráč, přijde-li na něho řada, vždy jen jednu kartu a opět kromě výjimek odhazuje — pokud chce — v každém kole také jen jednu kartu. Stane-li se tedy kupříkladu, že hráč vezme z balíčku kartu Jan Tleskač, kterou už mezi svými kartami má, odhodí ji, vezme si 3 náhradní karty, nesmí však už znovu odhazovat a pokračuje další hráč.

Je-li balíček karet dobrán, obrátí se balíček odhozených karet hřbetem vzhůru a pokračuje se ve hře. Z odložených karet však zůstává vrchní obrácena obrázkem vzhůru jako základ balíčku pro odhazování karet.

Stane-li se, že jsou dobrány oba balíčky, pak ve hře pokračuje nejbližší hráč, který může odhazovat a hra pokračuje.

 

© SPOHRA - PULS, 1970. Autor Josef Kutík. Grafické zpracování Jiří Veškrna s použitím původních kreseb Jana Fischera. Technická redakce Ladislav Kulhánek. Vydaly Spohra Praha a Puls Ostrava. SHk 501 079. Vytiskly MTZ, n. p., Olomouc, závod 18 Opava. Cena Kčs 11,-